Facebook

Přijít zpět - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu přijít zpět.

Význam: Vrátit se zpět; navrátit se do původního stavu nebo místa.

navrátit se <kam>

Vrátit se do původního místa nebo pozice.

obnovit se (pořádek)

Obnovit se znamená obnovit věci k jejich původnímu stavu, např. pořádek.

Podobná synonyma

pořádek

Pořádek je uspořádání ve smyslu jasnosti, řádu a pravidel, které jsou užitečné pro zajištění účinnosti a harmonie.

navrátit (majetek)

Vrátit majetek do původního stavu, nebo jeho majiteli.

navrátit

Navrátit: vrátit zpět, obnovit původní stav, opětovně získat.

obnovit se (mír)

Obnovit se mír znamená obnovit klid a pohodu a vyhnout se válce a konfliktům.

obnovit <co>

Obnovit: znovu získat nebo obnovit původní stav.

obnovit (stavbu)

Obnovit znamená obnovit nebo obnovit stavbu do jejího původního stavu.

obnovit (zvyk)

Obnovit zvyk znamená obnovit jeho běžné používání nebo znovu zvyknout si na jeho přijetí.

obnovit mír

Obnovit mír znamená dosáhnout trvalého stavu nebo příměří mezi znesvářenými stranami, aby se předešlo dalšímu konfliktu.

obnovit

Obnovit znamená opětovně zprovoznit, obnovit stav před původním poškozením nebo narušením.

udělat pořádek

Uspořádat a zařadit věci tak, aby bylo vše přehledné a usnadnilo se orientace.

udělat si <v čem> pořádek

Organizovat, uspořádat, vyřešit problémy a věci ve svém okolí, aby vše fungovalo správně.

dělat pořádek

Usporádání, uklizení a čištění, aby vše bylo na svém místě a v pořádku.

obnovit (zrak)

Obnovit zrak znamená obnovit schopnost vidět nebo zlepšit vidění.

navrátit se

Vrátit se zpět; obnovit původní stav.