Facebook

Přibýt - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přibýt.

Význam: Přibýt je synonymem pro zvýšení počtu nebo množství, zvýšení úrovně nebo rozšíření.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

přijet

Přijet znamená dorazit do místa cíle, stanoveného předem.

dorazit

Dorazit znamená dosáhnout cíle, místa nebo stavu; dorazit také znamená dojít, dojet nebo dorůst.

přicestovat

Přicestovat znamená dorazit na místo určení pohybem, například autem, letadlem, lodí nebo jiným způsobem.

rozmnožit se

Rozmnožit se znamená být reprodukován za účelem zvýšit počet jedinců ve skupině.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

ubýt

Ubýt: snížit se, zmizet, zmenšit se, zmizet postupně, ubylo toho.

dostavit se

Dostavit se: přijít na stanovené místo a čas, aby se dospělo k vyřízení něčeho.

odjet

Odjet: opustit místo cesty během cestování nebo dopravy; vyrazit z místa.

Podobná synonyma

přijít <na co>

Přijít: dosáhnout, dorazit nebo přítomnost; dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu.

rozmnožit

Zvýšit počet, zdvojnásobit, ztrojnásobit; zvýšit množství.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství nebo intenzitu.

zvětšit (tempo)

Zvýšit rychlost, urychlit, uspíšit.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

přijít (k soudu)

Přijít: uskutečnit účast na soudním řízení, dojít na soud, vystoupit před soudce.

přijít <o co>

Přijít: dosáhnout cíle nebo místa; dorazit nebo se objevit.

přijít <s čím>

Přijít: dojít někam, dorazit; příchod, nástup do něčeho, připojit se; získat, dostat se k něčemu.

rozmnožit se (myši)

Rozmnožit se znamená, že se myši množí, čímž se jejich populace zvětšuje.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

přijít o zrak

Úplná nebo částečná ztráta zraku.

zvětšit <co>

Zvětšit: zvýšit velikost, rozšířit, zvětšit počet.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

přijít <co kam>

Přijít znamená příchod něčeho nebo někoho do určitého místa.

zvětšit (úspory)

Zvětšit úspory znamená snížit výdaje a náklady a zvýšit příjmy, což zvýší výslednou částku ušetřených peněz.

přijít do styku

Přijít do styku znamená navázat osobní interakci a komunikaci s něčím nebo někým.

přijít k závěru

Dojít k závěru; dospět k závěru; vyvodit závěr; dosáhnout závěru; získat závěr; usoudit.

přijít <kam>

Přijít kam: dojít nebo dorazit do určeného místa.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

přijít <nač>

Přijít nač: dosáhnout nebo dosáhnout zamýšleného cíle, získat odpověď nebo pochopení.