Facebook

Zvětšit (počet) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zvětšit (počet).

Význam: Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

Podobná synonyma

vzpružit se

Obnovit silu, energii a odhodlání; obnovit odhodlání k dosažení cíle.

zvýšit (cenu)

Zvýšit cenu znamená zvýšit její hodnotu požadovanou cenou.

zvýšit (výrobu)

Zvýšení výroby znamená zvýšení množství produkovaných výrobků, aby se splnily požadavky trhu.

zvýšit se

Zvýšit se znamená získat vyšší hodnotu, počet nebo stupeň.

oslabit <co>

Zmenšit sílu nebo intenzitu něčeho; zeslabit.

oslabit (autoritu)

Oslabit znamená snížit sílu nebo vliv, jako je autorita.

oslabit (ostražitost)

Snížit si bdělost, uvolnit se a nechat věci plynout přirozeně.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

oslabit se

Ztratit sílu nebo energii; zhoršit se fyzický stav nebo schopnosti.

posílit se

Získat sílu, energii a odhodlání, aby se člověk mohl dále rozvíjet a dosahovat svých cílů.

zvýšit (ceny)

Zvýšit znamená umístit na vyšší úroveň, zvednout nebo zdvojnásobit. V tomto kontextu znamená zvýšení cen zvýšit hodnotu nebo cenu něčeho.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.