Facebook

Zvětšit (počet) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zvětšit (počet).

Význam: Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

posílit

Zvýšit sílu, hodnotu nebo schopnost čehokoliv.

vzpružit

Vzpružit znamená obnovit silnou motivaci a energii, aby se dosáhlo cíle.

oslabit

Oslabit znamená snížit sílu, intenzitu nebo míru závažnosti.

zvýšit

Zvýšit znamená zvětšit, zvýšit úroveň, zvýšit množství, zvýšit rychlost nebo intenzitu.

Podobná synonyma

zvýšit se

Zvýšit se znamená dosáhnout vyššího stupně, počtu nebo množství.

zvýšit (ceny)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo částku, například ceny produktu nebo služby.

vzpružit se

Obnovit se a získat novou energii a odhodlání pro dosažení stanovených cílů.

posílit se

Získat sílu, energii a odhodlání, aby se člověk mohl dále rozvíjet a dosahovat svých cílů.

zvýšit (rychlost)

Zvýšit znamená zvýšit rychlost, zrychlit nebo zintenzivnit pohyb.

oslabit (ostražitost)

Snížit si bdělost, uvolnit se a nechat věci plynout přirozeně.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.

oslabit se

Ztratit sílu nebo energii; zhoršit se fyzický stav nebo schopnosti.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

zvýšit se (ceny)

Zvýšit se znamená navyšovat hodnotu čehokoliv, obvykle ceny.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.

oslabit <co>

Zmenšit sílu nebo intenzitu něčeho; zeslabit.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.

zvýšit (cenu)

Zvýšit cenu znamená zvýšit její hodnotu požadovanou cenou.

oslabit (autoritu)

Oslabit znamená snížit sílu nebo vliv, jako je autorita.

zvýšit (výrobu)

Zvýšení výroby znamená zvýšení množství produkovaných výrobků, aby se splnily požadavky trhu.