Facebook

Zvětšit se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zvětšit se.

Význam: Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

přijet

Přijet znamená dorazit do místa cíle, stanoveného předem.

dorazit

Dorazit znamená dosáhnout cíle, místa nebo stavu; dorazit také znamená dojít, dojet nebo dorůst.

přicestovat

Přicestovat znamená dorazit na místo určení pohybem, například autem, letadlem, lodí nebo jiným způsobem.

rozmnožit se

Rozmnožit se znamená být reprodukován za účelem zvýšit počet jedinců ve skupině.

ubýt

Ubýt: snížit se, zmizet, zmenšit se, zmizet postupně, ubylo toho.

Podobná synonyma

přijet (prudce)

Přijet prudce znamená rychle dorazit, dostat se na místo určení.

přijít <na co>

Přijít: dosáhnout určitého místa, období, stavu nebo situace.

přijít k sobě

Přijít k sobě znamená dosáhnout smíření s minulostí a vyrovnat se s tím, co se stalo, aby se dalo dále žít.

rozmnožit se (myši)

Rozmnožit se znamená, že se myši množí, čímž se jejich populace zvětšuje.

přijít (zima)

Přijít = příchod zimy, kdy teplota klesá a příroda přechází do zimního spánku.

rozmnožit

Zvýšit počet, zdvojnásobit, ztrojnásobit; zvýšit množství čehokoli.

přijít včas

Přijít včas znamená dorazit na místo předem stanoveného setkání nebo události v přesně stanovený čas.

přijít n. přijet pozdě

Přijít znamená dorazit, objevit se nebo dojít až na místo.

přijít vhod

Přijít vhod znamená poskytnout pomoc, podporu nebo příležitost ve správnou chvíli.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

přijít (blíž)

Přiblížit se, přistoupit blíže, dostat se do blízkosti.

dorazit <kam>

Dorazit znamená přijet na místo určení.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

přijít do styku

Přijít do styku znamená navázat osobní interakci a komunikaci s něčím nebo někým.

přijít <kam>

Přijít: dojít, dostat se na místo, navštívit, přijet.

přijít na svět

Narodit se, začít život, objevit svět a zažít to, co život přináší.

rozmnožit (jmění)

Rozmnožit jmění znamená zvýšit finanční aktiva, aby se získalo více peněz.

přijít <s čím>

Přijít: dojít někam, dorazit; příchod, nástup do něčeho, připojit se; získat, dostat se k něčemu.

přijít do jiného stavu

Změna stavu, proměna, transformace, proměnit se.