Facebook

Ubýt - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu ubýt.

Význam: Ubýt: snížit se, zmizet, zmenšit se, zmizet postupně, ubylo toho.

přijít

Přijít: dorazit na místo, přiblížit se, být obsažen, stát se skutečností.

přijet

Přijet znamená dorazit do místa cíle, stanoveného předem.

dorazit

Dorazit znamená dosáhnout cíle, místa nebo stavu; dorazit také znamená dojít, dojet nebo dorůst.

přicestovat

Přicestovat znamená dorazit na místo určení pohybem, například autem, letadlem, lodí nebo jiným způsobem.

rozmnožit se

Rozmnožit se znamená být reprodukován za účelem zvýšit počet jedinců ve skupině.

zvětšit se

Zvětšit se znamená získat větší velikost, objem nebo rozsah.

zmenšit se

Zmenšit se znamená snížit velikost nebo rozsah, nebo zredukovat počet.

snížit se

Snížit se je změnit velikost, množství nebo sílu něčeho.

ztenčit se

Ztenčit se: zmenšit se, redukovat se, snížit se.

zhubnout

Zhubnout znamená snížit svou váhu a tělesnou hmotnost pomocí dietních a cvičebních programů.

ubrat

Ubrat znamená snížit množství nebo hodnotu něčeho.

Podobná synonyma

dorazit (zvíře)

Dorazit znamená dorazit do cíle nebo místa určení, například při přepravě zvířete.

přijít do jiného stavu

Změna stavu, proměna, transformace, proměnit se.

přijít <co>

Přijít: dostavit se, objevit se, dojít do cíle nebo do určitého bodu.

rozmnožit

Zvětšit počet, reprodukovat; zdvojnásobit či ztrojnásobit počet.

zvětšit

Zvětšit znamená zvýšit velikost, množství či rozsah něčeho.

zmenšit

Zmenšit znamená snížit velikost nebo rozsah něčeho.

přijít včas

Přijít včas znamená dorazit na místo předem stanoveného setkání nebo události v přesně stanovený čas.

snížit se (zisk)

Snížit se znamená omezit zisk anebo ztratit část peněz.

přijít <s čím>

Přijít: dojít někam, dorazit; příchod, nástup do něčeho, připojit se; získat, dostat se k něčemu.

zmenšit <co>

Změnit velikost či množství čeho něčeho, snížit.

zhubnout (trochu)

Zhubnout znamená snížit hmotnost, získat lepší postavu a zdraví tím, že se cvičí a jí zdravě.

přijít do styku

Přijít do styku znamená navázat osobní interakci a komunikaci s něčím nebo někým.

rozmnožit se (myši)

Rozmnožit se znamená, že se myši množí, čímž se jejich populace zvětšuje.

přijet (prudce)

Přijet prudce znamená rychle dorazit, dostat se na místo určení.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

přijít (blíž)

Přiblížit se, přistoupit blíže, dostat se do blízkosti.

přijít <o co>

Přijít znamená dosáhnout nebo získat něco.

snížit cenu

Snížit cenu znamená zlevnit produkt nebo službu tím, že se zmenší částka, kterou spotřebitel zaplatí.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

rozmnožit (jmění)

Rozmnožit jmění znamená zvýšit finanční aktiva, aby se získalo více peněz.

přijít <na co>

Přijít znamená dorazit na místo, aby se naplnil účel, který je vztažený k dané situaci.

přijít (k soudu)

Přijít: uskutečnit účast na soudním řízení, dojít na soud, vystoupit před soudce.

snížit

Snížit znamená zmenšit množství nebo velikost, snížit cenu, hlasitost nebo napětí.

rozmnožit <co>

Zvýšit počet , což znamená zdvojnásobit, ztrojnásobit atd.