Facebook

Dorazit (zvíře) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu dorazit (zvíře).

Význam: Dorazit znamená dorazit do cíle nebo místa určení, například při přepravě zvířete.

dotlouci (srdce)

Dotlouci srdce znamená prožívat silnou emoční bolest, která je tak silná, že se zdá, že srdce je fyzicky dotlačeno.

utlouci

Utlouci znamená dostat se do malého nebo stísněného prostoru a stát se tak méně pohyblivým nebo zranitelným.

ubít

Ubít znamená způsobit smrt, zabít, zmást, zničit.

zbít

Zbít znamená fyzicky napadnout nebo přímo udeřit někoho, aby utrpěl bolest nebo zranění.

nabít (baterii)

Nabít znamená obnovit energii baterie nebo akumulátoru pomocí externího zdroje energie.

Podobná synonyma

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout někomu informace, znalosti nebo sílu.

zbít <koho>

Zbít: fyzicky napadnout a způsobit zranění nebo bolest.

tlukot (srdce)

Tlukot srdce je rytmický zvuk, který vytváří srdce při naplňování a vyprazdňování krevních cév.

tepat (srdce)

Tepání srdce je stav, kdy srdce rytmicky buší, aby dodalo krev do celého těla.

zatepat (srdce)

Zatepat znamená projevit smutek a soustrast někomu, kdo prožívá bolest nebo trápení, obvykle pohladit osobu po rameni nebo jí položit ruku na srdce.

klást na srdce

Důležitost věci si vážit a brát ji vážně.

srdce

Srdce je symbol lásky a života, je to síť cév, která pumpuje krev a dodává tělu kyslík a živiny.

ubít čas

Ubít čas znamená trávit čas bez smysluplné činnosti, nezávisle na tom, jestli je člověk sám nebo ve společnosti.

nabít

Nabít znamená naplnit či doplnit energií, napájením nebo palivem ať už fyzickou nebo symbolickou.

přitisknout (na srdce)

Pocítit silnou emoční zátěž, případně smutek nebo bolest.

ubít <koho>

Ubít znamená způsobit smrtící zranění nebo zabít.

nabít <co kam>

Nabít znamená naplnit či dobít něco, např. baterii, nádobu, kredit, atd.

nabít si hubu

Nabít si hubu znamená použít nevhodných slov a mluvit neuctivě.