Facebook

Přijít (v průvodu) - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu přijít (v průvodu).

Význam: Přijít: příchod, účast na společenské akci, návštěva, setkání.

přivléci

Přivléci znamená vyvolat, přitáhnout nebo získat pozornost.

odtáhnout

Odtáhnout znamená vzdálit se, přesunout se, odstranit se nebo odejít.

utáhnout (šroub)

Upevnit šroub pomocí klíče; otáčením klíče se šroub utáhne.

zatáhnout

Zatáhnout znamená obecně uzavřít, zavřít, zavřít nebo zastavit pohyb. Může také znamenat dosáhnout dobrého výsledku.

povolit

Povolit: udělit souhlas nebo dovolit něco, co bylo předtím zakázáno.

přiletět (ptáci)

Přiletět znamená dostat se na místo letem, obvykle užívané ptáky.

zaujmout

Zaujmout znamená získat pozornost a přitáhnout něčí pozornost.

přilákat

Přilákat: vyvolat zájem, přitáhnout pozornost.

přivábit

Přivábit znamená přitáhnout, přimět někoho nebo něco, aby se dostalo do blízkosti.

přinutit <koho k čemu>

Učinit někoho nuceným k nějakému činu či akci; donutit někoho k něčemu.

přimět

Přimět je vyvolat nebo někoho donutit dělat něco, čemu by jinak nechtěl.

přivést (kamarády)

Přivést: dopravit kamarády nebo je pozvat, aby se připojili k něčemu.

dotáhnout

Dotáhnout znamená dokončit, provést nebo dovést něco až do konce.

Podobná synonyma

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená vysát energii, silu nebo síly komu.

odnaučit <koho co>

Rozvázat člověka od dřívějšího učení či návyku, nahradit jej novými znalostmi a dovednostmi.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho, pečovat o něho, péčí ho obklopovat, dbát na jeho bezpečí a dobře-být.

hlásit se <k čemu>

Přihlásit se k něčemu; zavázat se k činnosti nebo výkonu.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená učinit ho zdravým a zbavit ho jakéhokoli trápení nebo nemoci.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

vrážet <do koho>

Vrážet do někoho znamená intenzivní fyzickou agresi, kdy se snažíte někomu ublížit.

vzrušit <koho> (smyslně)

Vzbudit smyslnou touhu, vášeň nebo vzrušení ve vztahu k někomu.

kárat <koho>

Kárat znamená napomínat někoho za špatné jednání a dávat mu najevo, že toto jednání je nesprávné.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit znamená nosit nebo používat zbraně jako způsob obrany, nebo nabídnout někomu zbraně pro obranu.

poškozovat <koho>

Poškozovat znamená ublížit jim fyzicky nebo psychicky, způsobit jim újmu nebo škodu.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítat nebo se bránit, nepřistoupit na něco, čeho se někdo snaží dosáhnout.

rozumět <čemu>

Pochopit či porozumět čemu, pochopit smysl, význam nebo podstatu něčeho.

nasměrovat <koho n. co>

Nasměrovat znamená přesměrovat někoho nebo něco na správnou cestu.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená rychle a bez přemýšlení se do něčeho pustit.

zmást <koho>

Zmást znamená zmatit tak, že se bude mít obtížně orientovat mezi skutečností a fikcí.

dopravovat <koho n. co> (s eskortou)

Dopravovat znamená převést osobu nebo věc z místa na místo s eskortou.

zadusit <koho>

Zadusit je fyzicky potlačit člověka, aby nedýchal, a tím zabránit jeho dalšímu životu.

tisknout <koho> (k sobě)

Tisknout (k sobě): přitáhnout k sobě, aby byl blíž.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

pošoustat <koho>

Pohrávat si s někým nebo s něčím, hravě jej občas popichovat nebo napomínat.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu, nezohlednit.

vystřídat <koho>

Vystřídat znamená, že někdo nahradí někoho jiného ve funkci nebo činnosti.

zpravit <koho>

Zpravit někoho znamená informovat ho o něčem.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).

přilákat <koho>

Přilákat: vyvolat zájem a přitáhnout pozornost, vyvolat účast či zájem.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odstěhoval, opustil určité místo, často i zem.