Facebook

Pokoutní - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu pokoutní.

Význam: Pokoutní je přívlastek, který se vztahuje k nelegálnímu, tajnému nebo podvodnému jednání.

tmavý

Tmavý je barva, která má převážně černou barvu, nebo barvu tmavé šedi nebo tmavě hnědé. Označuje také to, co je skryté, skryté nebo zakázané.

temný

Temný: tmavý, nejasný, zlověstný, zastrašující, tajemný, hrůzostrašný.

světlý

Světlý má význam: jasný, bílý, lehký, jiskřivý, zářivý, optimistický, slunečný, živý.

smutný

Smutný znamená truchlivý, nešťastný, melancholický, sklíčený, plačtivý, depresivní.

chmurný

Chmurný je stav, kdy je nálada smutná a depresivní, často je doprovázený pocitem úzkosti a beznaděje.

neblahý

Neblahý je synonymum pro škodlivý, zlého a katastrofálního charakteru, který má za následek špatné výsledky nebo činy.

nešťastný

Nešťastný je stav smutku, zklamání a neštěstí, když se něco v životě nedaří nebo člověk prožívá bolest.

špatný

Špatný je negativní zážitek, který je přinejmenším nepříjemný nebo zkažený.

zlý

Zlý je označení pro někoho, kdo je špatný, zlého charakteru a provede nezákonné nebo nemorální činy.

zakázaný

Nepovolený, zakazující se, zákonem zakázaný.

nelegální

Nelegální je činnost, která je protiprávní nebo není schválena zákonem.

tajný

Skrytý, ukrytý, nezjistitelný, utajený, neznámý.

černošský

Označení pro někoho, kdo pochází z Afriky nebo z afrického původu.

bělošský

Bělošský je adjektivum označující někoho nebo něco, co je spojeno s bílou rasou nebo kulturou.

klerikální

Klerikální se odkazuje na duchovní, kněze a křesťanskou církev. Označuje politiku, založenou na náboženských přesvědčeních.

fašistický

Fašismus je autoritativní a totalitní politický systém s důrazem na nacionální sjednocení, militarismus a nedemokratické principy.

smuteční

Smuteční: adj. související s pohřbem; určený k vyjadřování smutku; ponurý; truchlivý.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

bezcenný

Bezcenný - nemá žádnou hodnotu; nehodnotný, neužitečný.

Podobná synonyma

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

smuteční (akt)

Smuteční akt je obřad, jehož účelem je vyjádřit lítost nad odchodem milované osoby.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

smuteční slavnost

Smuteční slavnost je událost, při které se vyjadřuje úcta a upřímný smutek v souvislosti s úmrtím.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.