Facebook

Tajný policista - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu tajný policista.

Význam: Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

zprostředkovatel

Zprostředkovatel je osoba, která se snaží usmířit dvě strany a je prostředníkem mezi nimi.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je pracovník, který se zabývá prodejem produktů a služeb za účelem získání zisku pro firmu.

jednatel

Jednatel je osoba, která právnickou osobu zastupuje a jedná za ni.

špión

Špión je člověk, který nelegálně získává informace pro nějakou organizaci či stát.

vyzvědač

Vyzvědač je člověk nebo agent, který se snaží získat utajené informace pro svou stranu.

udavač

Udavač je osoba, která informuje ostatní o tom, co dělají jiní lidé, nebo co udělali.

štváč

Štváč je výraz pro někoho, kdo rychle a intenzivně „štval“, aby dosáhl výsledku.

provokatér

Provokatér je osoba, která se snaží vyvolat konflikt nebo narušit stávající situaci ohledně nějakého tématu.

emisar

Emisar je člověk, který má za úkol přenášet zprávy, informace a vyjednávat mezi vládami, organizacemi nebo jednotlivci.

estébák

Estébák je hovorový výraz pro člena Státní bezpečnosti v bývalém Československu.

Podobná synonyma

obchodní dům (potravinářský)

Obchodní dům je prodejna potravin, kde se prodávají zboží, jako potraviny, nápoje, drogerie, oblečení a další.

transakce (obchodní)

Transakce je uzavření obchodu mezi dvěma stranami, které se dohodnou na výměně peněz za zboží nebo služby.

právní zástupce

Právní zástupce je osoba, která vystupuje jménem jiného člověka, před soudem nebo v jiných právních záležitostech.

obchodní

Obchodní znamená související s obchodem nebo obchodováním; obchodníci, obchodní činnosti a obchodní pravidla.

zástupce

Zástupce je osoba, která může zastupovat jiného člověka nebo organizaci a jednat za něj v určitých věcech.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

štváč (válečný)

Štváč je přezdívka pro vojenského účastníka válečných akcí, který je specializován na ničení nepřítele.

státní zástupce

Státní zástupce je osoba, která vyšetřuje trestné činy a zastupuje stát při řízení s obžalovanými.

podnik (obchodní)

Podnik je obchodní subjekt, který provozuje činnost pro získávání zisku. Je to organizace, která se zabývá výrobou, prodejem, distribucí a poskytováním služeb.

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

jmenovat (zástupce)

Jmenovat znamená udělit někomu úřad, funkci nebo právo jménem nějakého subjektu.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

zástupce lidu

Zástupce lidu je politický úředník či poslanec, který zastupuje lid a jeho zájmy ve vládě nebo parlamentu.