Facebook

Tajný (vědy) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu tajný (vědy).

Význam: Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

neprodyšný

Neprodyšný: Povrch nebo objekt, který nedovoluje průnik plynů a par.

nepropustný

Nepropustný je označení pro materiály, které se nedají projít ani tekutinou, ani plynem.

vzduchotěsný

Vzduchotěsný se vztahuje na schopnost udržovat nezměněnou úroveň vzdušného tlaku, uzavírat vzduch a odolávat průniku nečistot.

propustný

Propustný je označení pro vlastnost materiálu nebo struktury, která umožňuje přes sebe procházet světlu, vzduchu, vody nebo jiným látkám.

odlučující (zcela)

Odlučující: Rozdělující, oddělující, rozlišující, diferencující.

oddělující

Oddělující: rozlišovat, dělit; odděluje věci, záležitosti, části, odráží rozdíly.

Podobná synonyma

zcela

Zcela: v úplnosti, do detailu; jako celek, v kompletnosti.

zcela (nový)

Zcela nový: úplně neznámý, neuvěřitelně moderní a originální.

získat (zcela)

Získat znamená obdržet, převzít, získat nebo získat něco.