Facebook

(tajný) informátor - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu (tajný) informátor.

Význam: Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

důvěrník (policie)

Důvěrník je osoba, která je přidělena policii k pomoci s vyšetřováním kriminálních činů. Jejich úkolem je shromažďovat informace a poskytovat poradenství.

udavač

Udavač je osoba, která odhaluje zločiny nebo provinění jiných lidí.

Podobná synonyma

důvěrník

Důvěrník je osoba, která je vybrána nebo pověřena vykonávat úlohy věrnosti, poctivosti a ochrany tajemství.

spolupracovník tajné policie

Spolupracovník tajné policie je osoba, která spolupracuje s tajnou policií, poskytuje informace a nabízí pomoc při vyšetřování trestných činů.

zakročit (policie)

Policie zakročí, pokud je třeba násilím nebo obecně platnými zákony zastavit nebo potírat porušování zákonů.

policie (v býv> SSSR)

Policie ve SSSR byla složka státní bezpečnosti, která monitorovala politické aktivity obyvatel, prováděla zatčení a kontrolovala průmyslovou produkci.

zadržovat <koho> (policie)

Zadržovat = chytit, vzít do vazby; Policie zadržuje osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.

příslušník (policie)

Příslušník je členem složek bezpečnostních sil (např. policie, armády). Je odpovědný za ochranu bezpečnosti a práv občanů.

policie

Policie je státní složka zajišťující ochranu občanů, jejich osob a majetku, a také boj proti zločinu.

použít armády n. policie

Použití armády namísto policie znamená využít vojenský personál, který může přijít s vyšší silou a mnohem větším počtem lidí při řešení problémů.