Facebook

Neoprávněný - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu neoprávněný.

Význam: Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nepříslušný

Nepříslušný znamená, že není vhodný nebo odpovídající dané situaci, okolnostem nebo požadavkům.

nekompetentní

Nekompetentní je označení pro osobu, která nemá dostatečné dovednosti, znalosti nebo schopnosti pro plnění určité úlohy.

oprávněný

Oprávněný je někdo, kdo má zákonný nebo správně udělený právní nárok nebo oprávnění k činu.

kompetentní

Kompetentní je schopný přijmout odpovědnost a provést požadovanou práci v kvalitě a čase.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

tajný

Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

bezcenný

Bezcenný - nemá žádnou hodnotu; nehodnotný, neužitečný.

nehodnotný

Nehodnotný je to, co nemá žádnou cenu; co je nevýznamné, bezcenné, neužitečné nebo k ničemu.

Podobná synonyma

kompetentní orgán

Kompetentní orgán je instituce, která má právní pravomoci k řešení určitých oblastí.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.