Facebook

Nešťastný - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu nešťastný.

Význam: Nešťastný je stav smutku, zklamání a neštěstí, když se něco v životě nedaří nebo člověk prožívá bolest.

tmavý

Tmavý je barva, která má převážně černou barvu, nebo barvu tmavé šedi nebo tmavě hnědé. Označuje také to, co je skryté, skryté nebo zakázané.

temný

Temný: tmavý, nejasný, zlověstný, zastrašující, tajemný, hrůzostrašný.

světlý

Světlý má význam: jasný, bílý, lehký, jiskřivý, zářivý, optimistický, slunečný, živý.

smutný

Smutný znamená truchlivý, nešťastný, melancholický, sklíčený, plačtivý, depresivní.

chmurný

Chmurný je stav, kdy je nálada smutná a depresivní, často je doprovázený pocitem úzkosti a beznaděje.

neblahý

Neblahý je synonymum pro škodlivý, zlého a katastrofálního charakteru, který má za následek špatné výsledky nebo činy.

špatný

Špatný je negativní zážitek, který je přinejmenším nepříjemný nebo zkažený.

zlý

Zlý je označení pro někoho, kdo je špatný, zlého charakteru a provede nezákonné nebo nemorální činy.

zakázaný

Nepovolený, zakazující se, zákonem zakázaný.

nelegální

Nelegální je činnost, která je protiprávní nebo není schválena zákonem.

pokoutní

Pokoutní je přívlastek, který se vztahuje k nelegálnímu, tajnému nebo podvodnému jednání.

tajný

Skrytý, ukrytý, nezjistitelný, utajený, neznámý.

černošský

Označení pro někoho, kdo pochází z Afriky nebo z afrického původu.

bělošský

Bělošský je adjektivum označující někoho nebo něco, co je spojeno s bílou rasou nebo kulturou.

klerikální

Klerikální se odkazuje na duchovní, kněze a křesťanskou církev. Označuje politiku, založenou na náboženských přesvědčeních.

fašistický

Fašismus je autoritativní a totalitní politický systém s důrazem na nacionální sjednocení, militarismus a nedemokratické principy.

smuteční

Smuteční: adj. související s pohřbem; určený k vyjadřování smutku; ponurý; truchlivý.

bídný

Bídný: špatný, ubohý, hrůzný, odpudivý, tristní, nechvalný, nezáviděníhodný.

ubohý

Ubohý je synonymem pro chudý, ošklivý nebo nehodný pozornosti. Označuje nízkou úroveň nebo kvalitu.

nebohý

Nebohý je adjektivum označující smutek, postižení, bezmocnost a neschopnost.

tragický

Vyjadřuje smutek a bolest, obyčejně způsobené neštěstím, ztrátou nebo zklamáním.

katastrofální

Katastrofální znamená katastrofický, ohromně neúspěšný nebo neúspěšný ve velkém měřítku.

fatální

Fatální znamená nezvratný, osudový; může to být tragické, nebo může mít pozitivní výsledek.

osudný (bitva)

Osudný: rozhodující, významný, tragický; bitva, která měla zásadní vliv na vývoj dějin.

zdrcený

Zdrcený znamená bezmocný, zlomený, zklamaný a zničený. Toto slovo se obvykle používá k popisu stavu, kdy člověk trpí psychickou nebo fyzickou bolestí.

zoufalý

Zoufalý znamená velmi nespokojený, bez naděje, beznadějný a bezradný.

šťastný

Šťastný je stav plný pohody, dobra a spokojenosti; je to radost z úspěchů, vyrovnanost a uspokojení.

neopětovaný (cit)

Neopětovaný cit znamená, že cit byl poskytnut, ale není oplácen.

jednostranný

Jednostranný je pojem označující jednostrannou situaci, ve které jedna strana zaujímá převahu nad druhým.

Podobná synonyma

osudný

Osudný: mající fatální následky; znamenající zkázu, nezvratný, neodvratný.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

bitva

Bitva je ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo vice stranami s cílem získat nadvládu.

smuteční slavnost

Smuteční slavnost je událost, při které se vyjadřuje úcta a upřímný smutek v souvislosti s úmrtím.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

smuteční (akt)

Smuteční akt je obřad, jehož účelem je vyjádřit lítost nad odchodem milované osoby.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

(pokoutní) překupník

Pokoutní překupník je obchodník, který se zabývá nedovoleným obchodem s výrobky, které jsou ilegální nebo nelegální.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.