Facebook

Skrytý - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu skrytý.

Význam: Ukrytý, neviditelný, nezjistitelný; nepozorovaný, skrytý; neoznačený, skrytý.

tajný

Zatajený, skrývaný, neznámý; něco, co je utajeno a neznámé; tajemství.

utajený

Skrytý, neznámý, tajný; není veřejně známý nebo šířený.

zjevný

Zjevný je to, co je vidět nebo poznatelné bez dalšího vysvětlování; jedná se o hmatatelnou skutečnost.

otevřený

Otevřený znamená veřejně dostupný nebo otevřený pro všechny. Znamená to, že je k dispozici pro každého, kdo se na to odkazuje nebo se o to zajímá.

záhadný

Záhadný se odkazuje na to, co je tajemné, neznámé a neobjasněné.

enigmatický

Tajemný, zahalený v záhadě; obtížný k pochopení či vyřešení.

tajuplný

Tajuplný: zahalený tajemstvím, záhadný, neprozkoumaný, záhadný, zvláštní.

nevyzpytatelný

Nevyzpytatelný je něco, co se nedá předvídat nebo pochopit, často je považováno za záhadné nebo nevyzpytatelné.

nevysvětlitelný

Nevysvětlitelný: neúplatný, nepochopitelný, nevysvětlitelný, nevysvětlitelný, neznámý.

mystický

Mystický se vztahuje k tajemnému nebo neuchopitelnému; odkazuje na věci, které jsou srozumitelné pouze pro některé.

magický

Magický je mystický, záhadný a nadpřirozený; je spojen s mocí, kouzly a magií a je často používán k popisu neobvyklých věcí.

Podobná synonyma

magický nápoj

Mystický nápoj, který se používá pro léčení, bojové účely a k oslavě. Má schopnost poskytnout sílu a uzdravení.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

otevřený (vůz)

Otevřený vůz je automobil s odnímatelnou nebo skládací střechou, který poskytuje otevřený prostor pro přepravu lidí a zavazadel.

zjevný (konflikt)

Zjevný konflikt je mezi dvěma stranami, které mají protichůdné názory, postoje nebo zájmy.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

být zjevný

Být zjevný znamená být jasně pochopitelný a snadno viditelný.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.