Facebook

Být smutný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu být smutný.

Význam: Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

veselit se

Radostně se bavit, smát se a užívat si příjemné chvíle s přáteli nebo rodinou.

rozptylovat se

Rozptylovat se znamená rozdělit pozornost mezi více činností nebo aktivit, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

obveselovat se

Obveselovat se znamená užívat si radosti, štěstí a zábavy.

zabývat se

Zabývat se znamená věnovat pozornost čemukoli, analyzovat, studovat, zkoumat, debatovat nebo se o to zajímat.

těšit se <čím>

Těšit se znamená očekávat s nadšením a touhou něco pozitivního, co se má stát.

zajímat se <o co>

Zajímat se o co: vyvíjet zájem a zkoumat něco; prozkoumávat, studovat nebo vyšetřovat.

povídat si

Diskutovat, mluvit, procházet se tématy a sdílet myšlenky a názory.

vypravovat si

Vypravovat si znamená vyprávět příběhy nebo historky, obvykle s účelem pobavit nebo poučit ostatní.

Podobná synonyma

rozptylovat se (smog)

Rozptylovat se znamená rozdělit smog na menší částice, aby se snížila jeho koncentrace.

těšit

Těšit - vyjádřit nadšení a radost z očekávání něčeho příjemného nebo vzrušujícího.

povídat <co>

Povídat: mluvit o čemkoli v různých konverzacích, příbězích nebo názorech.

zabývat se <čím>

Zabývat se <čím> znamená intenzivně se věnovat činnosti, vyžadující znalosti, úsilí a pozornost.

povídat

Mluvit s někým o různých tématech; sdílet myšlenky a názory, poslouchat a ptát se.

rozptylovat

Rozptylovat znamená rozdělit pozornost mezi několik podnětů nebo činností.

zajímat se

Zajímat se znamená zkoumat, projevovat zájem o něco, vyptávat se a získávat informace o něčem.

těšit se (přízni)

Očekávat pozitivní zážitek nebo úspěch; být nadšený z něčeho, co se má stát.

rozptylovat se (kouř)

Rozptylovat se kouřem znamená čerpat energii z potřebných prvků v dýmu, aby člověk dosáhl uvolnění.

těšit se <na co>

Těšit se na něco znamená očekávat něco příjemného nebo zajímavého.

rozptylovat (pozornost)

Rozptylovat znamená rozdělit pozornost na více směrů, aby se nezaměřovala na jedinou věc.

zajímat

Zajímat se: projevovat zájem, pozornost, zvědavost, být zvědavý, věnovat pozornost, vzdělávat se.

zajímat se (o své okolí)

Věnovat pozornost a být zvídavý o lidi, místo a události kolem vás.

zabývat se (poezií)

Studovat a zkoumat poezii, zkoumat její význam, historické a kulturní kontexty, a hledat v ní smysl.

vypravovat (svatbu)

Vypravovat svatbu znamená organizovat a připravit všechny potřebné prvky spojené s tímto ceremoniálem.

povídat <o čem>

Mluvit, diskutovat o něčem; sdílet názory a myšlenky, obohacovat se navzájem o své zkušenosti.