Facebook

Postranní - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu postranní.

Význam: Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

tajný

Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

bezcenný

Bezcenný - nemá žádnou hodnotu; nehodnotný, neužitečný.

nehodnotný

Nehodnotný je to, co nemá žádnou cenu; co je nevýznamné, bezcenné, neužitečné nebo k ničemu.

boční

Boční se obecně používá k označení čeho, co je umístěno bokem, ne ve středu nebo uprostřed.

vedlejší

Vedlejší má význam "sekundární" nebo "nehlavní", označuje to, co je druhořadé.

pobočný

Pobočný je přidružený, sekundární nebo doplňkový; odkazuje se na část nebo součást celku.

hlavní

Hlavní znamená nejdůležitější, nejvýznamnější nebo prvořadý.

kradmý

Kradmý je adjektivum, které označuje něco, co je prováděno nebo pořízeno tajně a nelegálně.

nevraživý

Nevraživý označuje někoho, kdo je nedůvěřivý, nepřátelský a agresivní vůči ostatním.

záludný

Záludný je náležitý pro všechny, co mají úmysl obelhat, ošálit nebo zmást. Představuje schopnost vytvářet subtilní a nečekané pasti pro ostatní.

Podobná synonyma

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

hlavní (nepřítel)

Hlavní nepřítel je úhlavní protivník, který je největším překážkou pro dosažení cíle.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

boční kšeft

Boční kšeft je slangový pojem pro podnikání mimo oficiální pracovní povinnosti.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

hlavní chodba

Hlavní chodba je hlavní prostor nebo průchod v budově, který se obvykle používá k přístupu do jiných místností.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

vedlejší místnost

Místnost, která je od hlavního prostoru oddělena, například od obývacího pokoje nebo jídelny.

hlavní (přednáška)

Hlavní: nejdůležitější, nejvyšší, vedoucí.

příběh (vedlejší)

Příběh je vyprávění o událostech, postavách nebo příbězích, které jsou obvykle vyprávěny pro zábavu, poučení nebo pro sdělení poselství.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.

hlavní myšlenka (anekdoty)

Hlavní myšlenka anekdoty je vystihnout či vtipně naznačit pointu jedné situace.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

hlavní myšlenky

Hlavní myšlenka je nejdůležitější bod či koncept, který je vyjádřen během projevu, přednášky nebo jiného textu.

hlavní myšlenka

Hlavní myšlenka je základní myšlenka nebo myšlenka, která je obsažena ve větě nebo v textu a která vyjadřuje jeho smysl.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

boční chodba

Boční chodba je průchod mezi dvěma budovami nebo místnostmi, obvykle ve tvaru koridoru.

hlavní herec

Hlavní herec je hlavní postava ve filmu, televizním seriálu nebo divadelní hře. Je to ten, kdo je středem dění a odehrává nejvíce scén.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.