Facebook

Informátor (tajný) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu informátor (tajný).

Význam: Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

zástupce

Osoba, jmenovaná jinou osobou nebo organizací, aby zastupovala její zájmy.

plnomocník

Plnomocník je osoba pověřená zastupovat jinou osobu nebo firmu a jednat za ní.

zmocněnec

Zmocněnec je člověk, který je oprávněn jednat v jménu jiné osoby a zastupovat ji.

delegát

Delegát je zástupce nebo zmocněnec, kteří má za úkol vyřídit zadanou činnost.

poradce

Osoba, která poskytuje radu a doporučení ve vztahu k určitému problému nebo situaci.

Podobná synonyma

poradce (odborný)

Poradce je osoba, která poskytuje odborné poradenství a je schopna vyřešit problémy, které se týkají různých oblastí.

státní zástupce

Státní zástupce je osoba, která vyšetřuje trestné činy a zastupuje stát při řízení s obžalovanými.

jmenovat (zástupce)

Jmenovat znamená udělit někomu úřad, funkci nebo právo jménem nějakého subjektu.

zástupce lidu

Zástupce lidu je politický úředník či poslanec, který zastupuje lid a jeho zájmy ve vládě nebo parlamentu.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je osoba, která je zodpovědná za prodej produktů nebo služeb za společnost. Jde o osobu, která obchoduje mezi společností a jejími zákazníky.

právní zástupce

Právní zástupce je osoba, která jedná jménem jiné osoby a zastupuje její práva a zájmy.