Facebook

Nedovolený - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu nedovolený.

Význam: Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

nepřípustný

Nepřípustný se vztahuje k tomu, co je považováno za přípustné, ale není v souladu s pravidly, zvyky nebo morálkou.

nepřístojný

Nepřístojný je to, co je nevhodné nebo společensky nezdvořilé.

zakázaný

Nepovolený, zakázaný; zakazující se; nedovolený.

nezákonný

Nezákonný: činnost nebo postup, který je protizákonný, nezákonný nebo nespravedlivý.

dovolený

Dovolený je období volna, kdy zaměstnanec nemusí chodit do práce a může se věnovat osobním záležitostem nebo odpočinku.

povolený

Povolený: Povolení, které bylo dáno někomu nebo něčemu; umožnit či schválit.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

tajný

Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

bezcenný

Bezcenný - nemá žádnou hodnotu; nehodnotný, neužitečný.

nehodnotný

Nehodnotný je to, co nemá žádnou cenu; co je nevýznamné, bezcenné, neužitečné nebo k ničemu.

Podobná synonyma

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.