Facebook

Obskurní - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu obskurní.

Význam: Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

podřadný

Méněcenný, bezvýznamný, nedůležitý, podřadný.

bezvýznamný

Bezvýznamný je to, co nemá žádnou důležitost, význam ani vliv.

pokoutní

Pokoutní znamená něco, co se dělá pro účely klamu nebo podvodu, bez veřejného povědomí.

podezřelý

Podezřelý znamená vzbuzující podezření, případně přitahující pozornost, neobvyklý nebo podivný.

pochybný

Nejistý, podezřelý, pravděpodobně nespolehlivý, obtížně ověřitelný.

nekalý

Nekalý je přívlastek označující chování, postoj či jednání nepřípustné, nečestné a nespravedlivé.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

tajný

Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

bezcenný

Bezcenný - nemá žádnou hodnotu; nehodnotný, neužitečný.

nehodnotný

Nehodnotný je to, co nemá žádnou cenu; co je nevýznamné, bezcenné, neužitečné nebo k ničemu.

Podobná synonyma

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

podřadný (zboží)

Podřadné zboží je levné a obvykle má nižší kvalitu než prémiové zboží.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

podezřelý (politicky)

Osoba nebo skupina, která je považována za potenciálního činitele politického porušení zákona, morálky nebo etiky.

koberec (bezcenný)

Koberec je pokrytí podlahy, které je zpravidla z bavlny, vlny nebo syntetických vláken a které nemá žádnou cenu.

(pokoutní) překupník

Pokoutní překupník je obchodník, který se zabývá nedovoleným obchodem s výrobky, které jsou ilegální nebo nelegální.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

být podezřelý

Být podezřelý znamená, že jsou důvody, proč by člověk mohl být podezříván z něčeho nezákonného či neetického.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

bezcenný papír

Bezcenný papír je ekonomický termín, který označuje akcii nebo obligaci, která je na trhu velmi málo dostupná nebo obecně považovaná za nežádoucí.

podezřelý člověk

Osoba, která se zdá být podezřelá, je někdo, koho lze podezírat o spáchání nezákonného činu.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

podezřelý (host)

Podezřelý host je někdo, o kom se podezírá, že možná spáchá něco nekalého.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.