Facebook

Bezcenný - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu bezcenný.

Význam: Bezcenný - nemá žádnou hodnotu; nehodnotný, neužitečný.

nehodnotný

Nehodnotný - bezcenný, bezvýznamný, nedůležitý, nevýznamný.

levný

Levný znamená relativně nízkou cenu, často srovnatelnou s tržními alternativami.

laciný

Laciný znamená levný a bezvýznamný; obvykle se užívá pro zboží nebo služby, které jsou za nízkou cenu, ale mají malou kvalitu.

drahý

Drahý je přívlastek, který označuje hodnotu, cenu či vážnost. Může být užíván k vyjádření vztahu mezi lidmi.

cenný

Cenný znamená velmi ceněný, hodnotný nebo důležitý; často se také používá k popisu něčeho drahého.

bezvýznamný

Bezvýznamný je něco, co nemá žádnou hodnotu, význam nebo vliv.

nicotný

Něco, co je zanedbatelné, nevýznamné nebo zbytečné; malé a bezvýznamné.

zbytečný

Nezbytný, nadbytečný, nadměrný, nepřípustný.

postranní

Postranní je odvozené od "postranního účelu", což označuje druhotnou, neprimární činnost či účel.

zapadlý

Skrytý, odříznutý od okolního světa; izolovaný.

zastrčený

Zastrčený znamená ukrytý, skrytý, schovaný nebo také zákrytý. Najdeme to např. ve významu slovesa zastrčit.

tajný

Skrytý, utajený; co je uchováváno v tajnosti.

skrytý

Skrytý význam je význam, který je nepřímo naznačen či potlačen; je obtížné jej odhalit nebo dokonce pochopit.

nedovolený

Nedovolený znamená nezákonný nebo nelegální.

neoprávněný

Neoprávněný = bez povolení, bez souhlasu druhé strany, nezákonný.

nezákonný

Nezákonný je to, co se nezakládá na právním předpisu nebo se s ním neslučuje.

ilegální

Ilegální znamená nezákonné, nezákonem schválené nebo nelegitimní.

legální

Legální znamená schválené právními předpisy nebo soudními rozhodnutími.

brakový

Brakový je adjektivum, které označuje levné, nekvalitní nebo neoriginální výrobky nebo služby.

obskurní

Obskurní je adjektivum, které se používá pro popis neobvyklých, neznámých nebo velmi tajemných věcí.

Podobná synonyma

vychýlit se (z dráhy)

Vychýlit se znamená udělat něco, co je v rozporu s očekáváním, pravidly či obvyklou dráhou.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

cenný papír

Cenný papír je předmět finančního obchodu, který se dá kupovat a prodávat na bursách.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

drahý (přítel)

Drahý (přítel) je výraz pro někoho, koho si vážíte, o kom víte, že vám bude vždy věrný a bude vám oporou.