Facebook

Procentuální množství (cukru v krvi) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu procentuální množství (cukru v krvi).

Význam: Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

povrch (vody)

Povrch vody je nejvyšší bod vody, který je viditelný z okolí.

úroveň (mezd)

Úroveň mezd je míra výdělku na daném trhu práce, kterou obdrží zaměstnanci za svou práci.

míra

Míra je velikost, kterou lze určit a měřit, např. míra účinnosti, míra rizika, míra odměny.

stupeň

Stupeň je úroveň čehokoliv, jako stupeň složitosti, úspěchu nebo vývoje. Označuje stupňovitou hierarchii různých úrovní.

Podobná synonyma

zlepšit se (úroveň)

Zlepšit se znamená dosáhnout vyšší úrovně v daném tématu nebo dovednosti.

ponořovat (do vody)

Ponořovat se do vody znamená vstoupit do ní do určité hloubky, aby se člověk mohl potopit, osvěžit se nebo plavat.

délková míra

Délková míra je fyzikální jednotka, která se používá k měření délek, vzdáleností a velikostí.

povrch látky

Povrch látky je horní část jejího materiálu, která je viditelná a která se dotýká prostředí.

upadat (úroveň)

Upadat je poklesnout, snížit se na nižší úroveň.

ohřívač (vody)

Ohřívač vody je spotřebič sloužící k ohřevu vody pro domácí účely.

ponořit (do vody)

Ponořit se do vody znamená potopit se do ní, aby byla něčí hlava nebo tělo úplně pod hladinou.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

vyčistit (proudem vody)

Očistit proudem vody, odstranit nečistoty a zbytky nežádoucího materiálu.

povrch

Povrch je plocha nebo oblast, která ohraničuje část objektu nebo místo.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

úroveň

Úroveň je jednotka měření, která se používá k určení závažnosti, úrovně kvality, významu nebo výše.

střední míra

Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

třetí stupeň (u adjektiv)

Třetí stupeň je stupeň intenzity, který je ještě vyšší než stupeň druhý. Označuje největší míru, význam nebo sílu.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

ponořit se (do vody)

Vstoupit do vody, aby bylo možné se potopit pod její hladinu.

upadnout (úroveň)

Upadnout je ztratit sebevědomí, důstojnost nebo status; zhoršit se nebo zaostat za ostatními.

úroveň (životní)

Úroveň životní je měřítkem kvality života, které se určuje na základě ekonomických faktorů, jako je příjem, vzdělání a životní prostředí.

rozrývat (povrch)

Rozrývat (povrch) znamená škrábat nebo dráždit povrch pomocí nástroje nebo látky.

zvýšit (úroveň)

Zvýšit: přidat, zlepšit, zvýšit úroveň čehokoliv.

hodit <koho> (do vody)

Hodit do vody znamená násilně a náhle vhánět člověka do vody.

nořit (do vody)

Noření je aktivita, při které se člověk ponoří do vody, obvykle s potápěčskou výbavou.

pohroužit (do vody)

Pohroužit znamená ponořit do vody, nechat se unášet proudem vody.