Facebook

Vyžadující (mnoho) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vyžadující (mnoho).

Význam: Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

nenáročný

Nenáročný znamená jednoduchý a snadno splnitelný, bez velkého úsilí.

skromný

Skromný znamená pokorný a skromný; nenáročný a skromný; skromný a skromný ve všem.

obtížný

Obtížný je náročný, obtížné je těžko proveditelné, náročné, náročné, složité.

těžký

Těžký se obvykle používá k popisu fyzikální hmotnosti nebo únavy, nebo je to slovo, které se používá, aby se vyjádřila obtížnost něčeho.

nesnadný

Nesnadný je obtížný, komplikovaný, složitý, nepříjemný.

pracný

Pracný = časově náročný; obtížný; složitý; vyžadující značnou pozornost a úsilí.

lehký

Lehký je těžší než těžký, ale méně než střední. Označuje hmotnost, sílu nebo úsilí. Může být také použit k popsání intenzity něčeho.

snadný

Snadný je vyjádření pro věci, které jsou jednoduché, lehké nebo pohodlné.

honosný

Honosný znamená velkolepý, bohatý, nápadný, pompézní, majestátní, urozený, působivý.

přepychový

Ohromující, luxusní, velkolepý; přepychový označuje věci či situace, které jsou vysoce kvalitní a bohaté.

Podobná synonyma

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je pevný a odolný a je vyroben z masivního materiálu.

těžký (úder)

Silný, prudký úder; silná síla, která je používána ke způsobení bolesti, poškození nebo poškození.

lehký (průmysl)

Lehký průmysl je typ průmyslu, který se zaměřuje na výrobu lehkých materiálů a produktů s nízkou hmotností.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

obtížný (den)

Obtížný den znamená náročný den, kdy se musí čelit mnoha výzvám a problémům.

těžký (zápach)

Silný, nepříjemný zápach, který může být vyvolán chemikáliemi, těkavými látkami, odpadními vodami nebo jinými zdroji.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

snadný (život)

Život snadný je život plný pohodlí, míru a harmonie mezi člověkem a jeho okolím.

lehký (krok)

Lehký krok je snadný pohyb, který není obtížný ani namáhavý.

lehký (mravně)

Lehký je to, co je v souladu s morálními hodnotami, co není zatíženo výčitkami svědomí.

lehký (úkol)

Lehký je něco, co je snadno pohyblivé nebo snadno ovládnutelné, často při nízké hmotnosti.