Facebook

První třída (gymnázia) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu první třída (gymnázia).

Význam: První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

Podobná synonyma

stupeň

Stupeň je úroveň či stupnice, která může být použita k měření nebo hodnocení něčeho.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

sled (první)

Sledování, zaznamenávání a zajišťování informací o poloze nebo pohybu osob, věcí nebo jiných objektů.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

první pád

První pád je gramatický čas, ve kterém se hovoří o někom nebo něčem jako o předmětu věty.

první uvedení díla

První uvedení díla je označení pro datum, kdy se dílo poprvé objeví veřejně.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

první pěvkyně

První pěvkyně je umělec, který se specializuje na výkon zpěvu na veřejnosti nebo v hudebním nahrávacím studiu.

klasifikační stupeň

Klasifikační stupeň je určení úrovně odpovídající stanoveným kritériím, které odráží hodnotu nebo úroveň čehokoliv.

první

První znamená nejstarší, nejdříve se objevivší nebo nejvyšší v pořadí.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

být první

Být první znamená mít přednost, být nejlepší, mít vůdčí roli a být uznáván.

třetí stupeň (u adjektiv)

Třetí stupeň je stupeň intenzity, který je ještě vyšší než stupeň druhý. Označuje největší míru, význam nebo sílu.

vzor (první)

Vzor je výsledek srovnání s něčím nebo něčím, co se používá jako příklad pro porovnání nebo návrh.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.