Facebook

První třída (gymnázia) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu první třída (gymnázia).

Význam: První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

Podobná synonyma

klasifikační stupeň

Klasifikační stupeň je určení úrovně odpovídající stanoveným kritériím, které odráží hodnotu nebo úroveň čehokoliv.

první

První znamená nejstarší, nejdříve se objevivší nebo nejvyšší v pořadí.

stupeň

Stupeň je úroveň či stupnice, která může být použita k měření nebo hodnocení něčeho.

být první

Být první znamená mít přednost, být nejlepší, mít vůdčí roli a být uznáván.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

první obratel (krční)

První obratel, také známý jako krční obratel, je první z obratlů v páteři, která je umístěna mezi krčním a hrudním obratlem.

sled (první)

Sledování, zaznamenávání a zajišťování informací o poloze nebo pohybu osob, věcí nebo jiných objektů.

třetí stupeň (u adjektiv)

Třetí stupeň je stupeň intenzity, který je ještě vyšší než stupeň druhý. Označuje největší míru, význam nebo sílu.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

první pád

První pád je gramatický čas, ve kterém se hovoří o někom nebo něčem jako o předmětu věty.

první hlas

První hlas je jediný nejhlasitější a nejvýraznější hlas v hudebním kontextu, obvykle používaný k vytvoření melodie a rytmu.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.