Facebook

Soubor znaků - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu soubor znaků.

Význam: Soubor znaků je skupina symbolů, písmen, čísel nebo jiných znaků, které se používají k reprezentaci informací ve formě prostého textu.

přiřazení znaků

Přiřazení znaků je proces spojení symbolu nebo znaku s určitou hodnotou, ideou nebo výrazem.

Podobná synonyma

přisouzení (znaků)

Přisouzení představuje právní proces, při kterém se majetek připsává určité osobě nebo účelu.

přiřazení

Přiřazení je proces přiřazování určité hodnoty nebo objektu k jinému objektu.

soubor znaků

Soubor znaků je skupina symbolů, písmen, čísel nebo jiných znaků, které se používají k reprezentaci informací ve formě prostého textu.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

souhrn znaků

Souhrn je shrnutí informací, které jsou zobrazeny ve stručné a jasné formě. Je to krátký přehled údajů nebo myšlenek, které jsou zahrnuty v jednom nebo více odstavcích.