Facebook

Přijmout (hodně práce) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přijmout (hodně práce).

Význam: Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

načerpat

Načerpat znamená obnovit fyzickou, psychickou nebo duševní sílu; použít zdroje, abychom získali energii a motivaci.

naplnit

Naplnit znamená doplnit něčím, co chybí, dosáhnout požadovaného stavu.

pojmout do sebe

Pojmout do sebe znamená porozumět všem souvislostem a součástem týkající se daného tématu a vytvářet celek.

zřasit

Zřasit znamená rychle a ostře rozsvítit nebo zhasnout, např. světlo.

zdrhnout (látku)

Zdrhnout je vyváznout rychle z místa, často jako únik před něčím nebo někým.

namířit si to <kam>

Přijmout za cíl a směřovat k němu veškerou energii.

Podobná synonyma

oddělit <co od sebe>

Oddělit je rozdělit nebo rozlišit dvě věci, aby byly odděleny.

vzít do vazby

Vzít do vazby znamená uvěznit osobu na základě zákonného předpisu a zabránit jí v pohybu.

vzít (ze země)

Vzít = odnést, ukrást, převzít nebo vybrat něco z místa, kde je uloženo.

pečovat o sebe

Pečování o sebe zahrnuje starost o svůj zdravotní stav, psychiku, mentalitu a mnoho dalšího.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost, obětovat se a udělat něco, co je nezbytné nebo přínosné pro ostatní.

vést <kam> (vodu)

Vést znamená přivést nebo vést něco (např. vodu) kamkoli, kam by se jinak nedostalo.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

vsávat (do sebe)

Vsávat znamená přijímat vnější informace, energii a zážitky.

napustit (vodu)

Napustit znamená naplnit nějakou nádobu či přístroj vodou.

nahromadit (vodu)

Sbírat/skládat/shromažďovat vodu ve velkém množství.

vzít lék

Užívat lék jak předepsaný lékařem, aby se zmírnily nebo léčily zdravotní problémy.

naplnit (vanu)

Naplnit znamená vyplnit vanu vodou na požadovanou hladinu.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.

rozptylovat (vodu)

Rozptylovat vodu znamená rozdělovat ji do menších částí, aby se rozšířila na větší plochu.

vyčerpat (vodu)

Vyčerpat znamená odebrat všechen obsah či dokončit až do konce, obvykle se používá pro odebrání vody.

naplnit <co čím>

Naplnit: vyplnit něco čím/čímž; dát do něčeho materiál, aby se vyplnilo.

vzít

Vzít - převzít do vlastnictví, fyzického nebo právního, nebo provést činnost nebo část činnosti.

nechat odtéci (vodu)

Pustit vodu volným proudem, aby mohla odtéct.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vpustit (vodu)

Umožnit průchod vody prostřednictvím otvoru nebo průchodu.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

vzít si zbraně

Vzít si zbraně znamená získat zbraně pro ochranu, obranu nebo útok.

vzít se

Vzít se znamená uzavřít sňatek nebo jiný druh oběti. Je to taky fráze, kterou se označuje kompromis nebo dohoda.

vzít se <za co>

Vzít se za co: zahájit něco, udělat rozhodnutí nebo akci, převzít odpovědnost.

upozornit na sebe

Přitáhnout pozornost, být viděn nebo slyšen.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

namířit

Namířit znamená směřovat, orientovat se nebo upřesnit cíl.

stáčet (látku)

Stáčení (látek) je technika, která používá tlak, aby se látka složila, stlačila nebo ohnula do požadovaného tvaru.