Facebook

Přijmout (hodně práce) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přijmout (hodně práce).

Význam: Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

načerpat

Načerpat znamená obnovit fyzickou, psychickou nebo duševní sílu; použít zdroje, abychom získali energii a motivaci.

naplnit

Naplnit znamená doplnit něčím, co chybí, dosáhnout požadovaného stavu.

pojmout do sebe

Pojmout do sebe znamená porozumět všem souvislostem a součástem týkající se daného tématu a vytvářet celek.

zřasit

Zřasit znamená rychle a ostře rozsvítit nebo zhasnout, např. světlo.

zdrhnout (látku)

Zdrhnout je vyváznout rychle z místa, často jako únik před něčím nebo někým.

namířit si to <kam>

Přijmout za cíl a směřovat k němu veškerou energii.

Podobná synonyma

vzít (ze země)

Vzít = odnést, ukrást, převzít nebo vybrat něco z místa, kde je uloženo.

naplnit <co čím>

Naplnit: vyplnit něco čím/čímž; dát do něčeho materiál, aby se vyplnilo.

sám od sebe

Sám od sebe: nezávislý, autonomní, osobní.

vtáhnout do sebe (vzduch)

Vdechnout, aby se tělo nadýchalo životně důležitého kyslíku.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

vsávat (do sebe)

Vsávat znamená přijímat vnější informace, energii a zážitky.

odloučit od sebe

Rozdělit, oddělit nebo rozlišit jeden od druhého.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

hodit do sebe (panáka)

Hodit do sebe - současně vypít jednu sklenici alkoholu.

nahromadit (vodu)

Sbírat/skládat/shromažďovat vodu ve velkém množství.

vzít

Vzít - převzít do vlastnictví, fyzického nebo právního, nebo provést činnost nebo část činnosti.

využít <co> (pro sebe)

Využít (pro sebe) znamená použít to pro osobní prospěch.

naplnit se (přání)

Naplnit se znamená uskutečnit se, splnit se, dosáhnout svého cíle.

oddělit <co od sebe>

Oddělit je rozdělit nebo rozlišit dvě věci, aby byly odděleny.

ponořenost do sebe

Ponořenost do sebe je stav, kdy se člověk zabývá vnitřním vnímáním, sebereflexí a vnitřním prožíváním.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

vzít si do hlavy

Vzít si do hlavy znamená vzít si něco k srdci, udělat si z něčeho osobní záležitost.

hromadit (vodu)

Hromadit se rozumí ukládat nebo shromažďovat věci nebo tekutiny, zejména vodu.

orientace na sebe

Orientace na sebe je proces, který zahrnuje sebepoznávání a sebereflexi, ve kterém se člověk zabývá vlastními hodnotami, postoji a přesvědčeními.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za něco a přijmout následky svých činů.

dát na sebe

Nosit oblečení, obvykle v rámci specifického stylu/módy.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vzít za své

Zrušit, vzdát se; přijmout, že není možné věc uskutečnit, či naplnit ji.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

vzít se

Vzít se znamená uzavřít sňatek nebo jiný druh oběti. Je to taky fráze, kterou se označuje kompromis nebo dohoda.

zahleděnost do sebe

Zahleděnost do sebe je psychický stav, kdy člověk ignoruje okolní svět a upíná svou pozornost pouze na sebe.