Facebook

Dobrý skutek - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu dobrý skutek.

Význam: Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

provinění

Provinění je chyba či přestoupení pravidel či zákonů, které je postižitelné.

poklesek

Poklesek je ztráta nebo snížení hodnoty nebo rozsahu nějakého druhu.

nedopatření

Nedopatření je omyl nebo chyba, která se stane nečekaně nebo neúmyslně.

omyl

Chybný názor nebo konání; mylné uvažování či jednání.

Podobná synonyma

podstatný (omyl)

Podstatné je to, co je zásadní nebo významné; je to základní část, princip nebo myšlenka.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

litovat provinění

Litovat provinění znamená projevit lítost a litovat toho, co bylo uděláno.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

omyl (hrubý)

Omyl je chyba nebo nesprávný soud, způsobený nepozorností, nedostatečnými znalostmi nebo opomíjením.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.