Facebook

štěstí - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu štěstí.

Význam: Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

rozkoš

Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

blahobyt

Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

neštěstí

Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

prospěch

Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

úspěch

Úspěch je dosahování cílů, které jsme si stanovili, a cítění uspokojení a radosti s tím spojené.

blaho

Blaho je stav štěstí, pohody a spokojenosti.

Podobná synonyma

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

=snažit se (o úspěch)

Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

mít úspěch

Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

zakoušet (rozkoš)

Zakoušet znamená prožívat pocity intenzivní rozkoše či blaženosti.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.

získávat (úspěch)

Získávat znamená dosahovat čehokoli, co je obtížné nebo náročné, a to s úspěchem.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.