Facebook

Obětovat (za hmotný prospěch) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu obětovat (za hmotný prospěch).

Význam: Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

nechat (za peníze)

Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

zpeněžit

Zpeněžit znamená získat peníze za něco, co bylo předtím nepeněžité.

koupit

Koupit znamená nakupovat zboží nebo služby za účelem spotřeby nebo užití.

dát

Dát znamená poskytnout nebo předat něco jiné osobě nebo skupině lidí.

zradit

Udělat něco, co poškozuje jinou osobu, aniž by bylo zjištěno, proč to bylo učiněno.

zaprodat

Prodávat za peníze, odevzdávat do cizího vlastnictví.

vydat (zrádně)

Vydat zrádně znamená podrazit někoho a zradit jeho důvěru.

Podobná synonyma

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na různé věci.

vydat

Vydat znamená poskytnout něco nebo někoho jinému, zpravidla do vlastnictví nebo do péče.

uspořit (peníze)

Ušetřit peníze znamená odložit si je až do doby, kdy je budeme potřebovat.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, nechat být; povolit, dovolit, připustit.

vydat plody

Vydat plody znamená dosáhnout očekávaných výsledků po investici úsilí nebo času.

zrádně vydávat

Zrádně vydávat znamená úmyslně šířit informace, které jsou nepravdivé nebo vytržené z kontextu.

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.

peníze

Peníze jsou finanční prostředky a platební prostředek, který se využívá k nákupu zboží a služeb.

vydat <co komu>

Vydat znamená dát někomu něco, jako například vydat knihu, vydat pokyn, vydat rozsudek apod.

nechat stranou

Nechat stranou znamená přehlížet, ignorovat nebo odmítnout.

vložit <kam> (peníze)

Vložit peníze: převést peníze z jednoho účtu do jiného, např. na účet banky.

dát peníze (na stůl)

Položit peníze na stůl; symbolizuje poskytnutí finanční podpory.

defraudovat (peníze)

Defraudovat znamená krást peníze nebo je neoprávněně použít.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na nějakou koupi nebo službu.

vydat se

Vydat se znamená opustit místo a vydat se na cestu; začít novou etapu života.

opatřovat (za peníze)

Kupovat nebo nakupovat potřebné věci a služby za peníze.

šetřit (peníze)

Šetřit znamená uspořit peníze a vynakládat je hospodárně.

přijít o peníze

Prohrát finanční částku, nezískat ji zpět.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

zradit <koho>

Zradit znamená neuposlechnout závazek, který člověk má k někomu, tím ho zklamat a ublížit mu.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

nechat se ošálit

Nechat se ošálit znamená uvěřit něčemu, co ve skutečnosti neexistuje nebo není pravdivé. Jde o to být oklamán, ohlupován.

nechat si

Nechat si znamená ponechat si či zůstat s něčím, co jsme předtím měli.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.