Facebook

Obětovat (za hmotný prospěch) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu obětovat (za hmotný prospěch).

Význam: Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

nechat (za peníze)

Nechat znamená vydat peníze, dohodnout se na ceně nebo dát něco někomu jako odměnu.

zpeněžit

Zpeněžit znamená získat peníze za něco, co bylo předtím nepeněžité.

koupit

Koupit znamená nakupovat zboží nebo služby za účelem spotřeby nebo užití.

dát

Dát znamená poskytnout nebo předat něco jiné osobě nebo skupině lidí.

zradit

Udělat něco, co poškozuje jinou osobu, aniž by bylo zjištěno, proč to bylo učiněno.

zaprodat

Prodávat za peníze, odevzdávat do cizího vlastnictví.

vydat (zrádně)

Vydat zrádně znamená podrazit někoho a zradit jeho důvěru.

Podobná synonyma

nechat <čeho>

Nechat: dopustit až do konce, dovolit, umožnit, povolit.

vydělat peníze (hraním)

Získat peníze prostřednictvím hry nebo hazardu.

obraný (o peníze)

Uchování naspořených peněz proti nežádoucím finančním ztrátám.

vložit <kam> (peníze)

Vložit peníze: převést peníze z jednoho účtu do jiného, např. na účet banky.

nechat propadnout

Zapomenout, nechat bez odezvy, ignorovat, nebrat v potaz.

směnit (peníze)

Směnit znamená vyměnit jeden druh peněz za jiný druh.

dávat peníze <na co>

Dávat peníze: poskytnout finanční prostředky, platbu v hotovosti, či platebním prostředkem.

najít (peníze)

Najít znamená nalézt, shromáždit nebo vyhledat peníze.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

vydat mzdu

Vydat mzdu znamená zaplatit zaměstnancům odměnu za jejich práci.

našetřené peníze

Peníze, které byly uspořeny a uloženy pro budoucí použití.

ušetřit (peníze)

Ušetřit znamená nakupovat s cílem snížit náklady či vynaložené prostředky.

vydat déšť

Vydat déšť znamená vyvolat přívalový déšť, často s použitím technických prostředků.

vydat (zbraně)

Vydat znamená oficiálně a oficiálně předat zbraně.

ukládat (peníze)

Ukládat peníze znamená uchovat je na bezpečném místě, aby byly později k dispozici.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

nechat všeho

Nechat všeho znamená odpustit, odejít a přestat se starat o věci, které nelze ovlivnit.

ohlížet se (na peníze)

Ohlížet se na peníze znamená pečlivě plánovat a sledovat výdaje, aby se ušetřily finance.

zradit <koho>

Zradit znamená neuposlechnout závazek, který člověk má k někomu, tím ho zklamat a ublížit mu.

vydat se <kam>

Vydat se znamená opustit místo, kde se právě nacházíš, a začít se pohybovat směrem k danému cíli.

přijít o poslední peníze

Ztratit finanční prostředky bez náhrady a možnosti je obnovit.

nechat si

Nechat si znamená, že necháte něco, co máte, abyste mohli pokračovat v činnosti nebo se vyhnout tomu, co je před vámi.

sebrat (peníze)

Sebrat znamená vzít si peníze neoprávněně, nebo si je vzít bez souhlasu druhé strany.

vydat se

Vydat se: začít cestu, vydávat se na cestu; odjet nebo odejít z místa.

padělat (peníze)

Falsifikovat, udělat padělek, kopírovat peníze.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

nechat dozrát

Nechat dozrát znamená udělat něco poctivě a trpělivě, vyčkat na výsledek a dovolit něčemu, aby se rozvinulo.

utratit peníze (postupně)

Utratit peníze znamená vynaložit peníze na něco, čímž se zbavíme vlastnictví jejich části.

zpronevěřit (peníze)

Zpronevěřit znamená použít peníze nebo majetek k něčemu jinému, než proč byly určeny.