Facebook

úspěch - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu úspěch.

Význam: Úspěch je dosahování cílů, které jsme si stanovili, a cítění uspokojení a radosti s tím spojené.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, dobré zdraví a štěstí. Je to slovo, které se používá pro vyjádření podpory a pozitivního přání.

blaženost

Blaženost je stav radosti, štěstí a klidu, který je založen na duchovním a duševním pohodlí.

blaho

Blaho je stav štěstí, pohody a spokojenosti.

kladný výsledek

Kladný výsledek je pozitivní výsledek nebo pozitivní změna. Je to výsledek, který je lepší než očekávání nebo požadování.

sukces

Sukces je dosažení požadovaného cíle, dosáhnutí úspěchu, dosažení pozitivního výsledku.

smůla

Smůla je náhodný neúspěch nebo nezdárná situace, která se obvykle vyskytuje bez ohledu na příčinu.

pech

Pech je smůla nebo neštěstí, které má obvykle negativní nebo nežádoucí důsledky.

Podobná synonyma

kladný

Kladný je pozitivní, příznivý, příjemný; označuje to, co je dobré nebo užitečné.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt činnosti, který byl dosáhl po určitém úsilí.

výsledek

Výsledek je konečný produkt nebo ukazatel, který vyplývá z činnosti nebo procesu.

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená odhadovat výsledek nebo budoucí vývoj situace.

nerozhodný výsledek

Nerozhodný výsledek je výsledek, který není jednoznačný a neumožňuje definitivní závěr.

výsledek dělení

Výsledek dělení je číslo, které se získá po výpočtu dělení dvou čísel.

kladný (výsledek)

Kladný je pozitivní výsledek, pozitivní hodnocení nebo událost.

nejlepší výsledek

Nejlepší výsledek je měřítkem pro úspěch; je to nejvyšší možné dosažení cíle.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

mít výsledek

Mít výsledek znamená dokončit činnost, která měla daný cíl, a dosáhnout předem stanoveného cíle.

nejistý (výsledek)

Nejistý znamená, že výsledek není jistý či pevně stanovený, je nejistý, nedefinovaný a může se změnit.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.