Facebook

=snažit se (o úspěch) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu =snažit se (o úspěch).

Význam: Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

slídit

Pátrat, hledat, vyšetřovat metodou přímého pozorování nebo intuitivního odhadu.

pátrat

Pátrat znamená vyhledávat informace a důkazy pro zjišťování skutečnosti nebo pravdy.

hledat <co>

Hledat: usilovat o nalezení či objevení něčeho.

shánět se

Shánět se znamená hledat, usilovat o něco nebo někoho; obvykle se používá k popisu aktivity nalézání něčeho, co je důležité.

usilovat <o co>

Usilovat znamená systematicky a pevně se snažit dosáhnout něčeho, co je cílem .

Podobná synonyma

hledat

Hledat znamená prohledávat různá místa nebo informace pro nalezení požadovaných výsledků.

usilovat

Usilovat znamená systematicky a úporně pracovat za účelem dosáhnout cíle.

shánět

Hledat, shánět; snažit se získat něco, co není snadno dostupné.

hledat <co v čem> (usilovně)

Hledat je usilovné vyhledávání informací, předmětů nebo osob.

hledat (drobné)

Hledat drobné znamená prohledávat místo nebo prostor se snahou najít menší částky peněz.

slídit <po čem>

Slídit po něčem znamená pátrat nebo dohledávat informace o něčem.

pátrat <po čem>

Pátrat znamená hledat něco, co je třeba nalézt, např. informace, osoby či věci.

shánět (ženské)

Hledat, shánět; se snažit získat něco, co je obtížné nebo vzácné.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

slídit <za kým>

Slídit znamená podezřívavě sledovat někoho nebo něco, aby se zjistilo, co dělají nebo jak se chovají.

pátrat (v paměti)

Hledat údaje, informace nebo věci v minulosti.

shánět (ženichy)

Hledat, sbírat a shánět ženichy (nevěsty).

pátrat <po kom>

Hledat informace o někom; prozkoumat, aby byly nalezeny další skutečnosti.

shánět <co>

Shánět znamená hledat a snažit se získat něco, co potřebujete.

pátrat <po kom n. čem

Pátrat znamená zkoumat, vyptávat se a hledat informace o něčem nebo někom.