Facebook

Zdar - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zdar.

Význam: Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

rozkoš

Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

štěstí

Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

blahobyt

Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

neštěstí

Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

prospěch

Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

úspěch

Úspěch je dosažení cílů nebo očekávání, které jsou stanoveny předem.

kladný výsledek

Kladný výsledek je výsledek, který je pozitivní, tj. jeho hodnota je vyšší nebo alespoň rovná nule.

nazdar

Nazdar je pozdrav, který vyjadřuje pozitivní přivítání a přátelskou atmosféru.

Podobná synonyma

kladný

Kladný je pozitivní, příznivý, prospěšný, dobrý; označuje to, co je příjemné a užitečné.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

výsledek

Výsledek je konečný produkt nebo ukazatel, který vyplývá z činnosti nebo procesu.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

kladný (výsledek)

Kladný je pozitivní výsledek, pozitivní hodnocení nebo událost.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

nejlepší výsledek

Nejlepší výsledek je měřítkem pro úspěch; je to nejvyšší možné dosažení cíle.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

výsledek dělení

Výsledek dělení je číslo, které se získá po výpočtu dělení dvou čísel.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

nerozhodný výsledek

Nerozhodný výsledek je výsledek, který není jednoznačný a neumožňuje definitivní závěr.

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená odhadovat výsledek nebo budoucí vývoj situace.