Facebook

Zdar - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zdar.

Význam: Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

rozkoš

Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

štěstí

Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

blahobyt

Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

neštěstí

Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

prospěch

Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

úspěch

Úspěch je dosažení cílů nebo očekávání, které jsou stanoveny předem.

kladný výsledek

Kladný výsledek je výsledek, který je pozitivní, tj. jeho hodnota je vyšší nebo alespoň rovná nule.

nazdar

Nazdar je pozdrav, který vyjadřuje pozitivní přivítání a přátelskou atmosféru.

Podobná synonyma

výsledek

Výsledek je poslední závěr, který je dosažen po provedení nějaké činnosti nebo procesu.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

kladný

Kladný znamená pozitivní, příznivý, prospěšný nebo příjemný.

změnit (výsledek)

Změnit znamená měnit nebo převádět z jedné podoby do jiné; transformovat.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

nerozhodný výsledek

Nerozhodný výsledek je výsledek, který není jednoznačný a neumožňuje definitivní závěr.

kladný (výsledek)

Kladný je pozitivní výsledek, pozitivní hodnocení nebo událost.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená odhadovat výsledek nebo budoucí vývoj situace.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

nejlepší výsledek

Nejlepší výsledek je měřítkem pro úspěch; je to nejvyšší možné dosažení cíle.

mít úspěch

Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

nejistý (výsledek)

Nejistý znamená, že výsledek není jistý či pevně stanovený, je nejistý, nedefinovaný a může se změnit.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.