Facebook

Potkat (neštěstí) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu potkat (neštěstí).

Význam: Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

zasáhnout

Zasáhnout: působit na něco nebo někoho, zasahovat, ovlivnit, mít vliv.

stihnout

Stihnout znamená dostat se k něčemu ve stanoveném čase, dokončit to a splnit zadaný úkol.

postihnout

Postihnout znamená udělit trest nebo trestní postih za porušení nějakého zákona.

umět udělat <co>

Být schopným provést činnost nebo dosáhnout něčeho; znát a dovedně používat potřebné dovednosti.

dovést

Dovést znamená uskutečnit plán, úkol nebo něco dokončit nebo dokázat.

dokázat

Dokázat: dosáhnout cíle, dostat se ke kýženému výsledku, prokázat schopnost, získat úspěch.

podařit se

Dosáhnout úspěchu, splnit úkol, dokončit úkol úspěšně.

poštěstit se

Mít štěstí; uspět; dosáhnout úspěchu; získat něco, co si člověk přál.

povést se

Povést se znamená jednat nebo jednat neodpovědně, nebo jednat nezodpovědně.

Podobná synonyma

udělat si představu <o čem>

Představit si, jak by daná věc mohla vypadat.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

dokázat <co>

Dokázat: uspět ve snaze nebo v úsilí o vyřešení problému nebo dosáhnout cíle.

udělat (práci)

Provést práci, přesně a důsledně, aby byla zákazníkovi ku prospěchu.

podařit se <co>

Uspět, dosáhnout úspěchu nebo cíle.

postihnout (nemoc)

Postihnout (nemoc) znamená onemocnět, nakazit se danou nemocí nebo mít ji jako diagnózu.

pověst

Pověst je tradiční příběh sdělovaný z generace na generaci, který vypráví o událostech, osobách, místech apod.

udělat ledabyle

Udělat ledabyle znamená dělat něco bez dostatečného úsilí, pozornosti či námahy.

udělat felaci

Oralní sex v podobě líbání a kouření penisu.

udělat

Vykonat činnost, udělat krok, aby se dosáhlo nějakého cíle.

dokázat (vinu)

Prokázat, že se někdo dopustil určitého činu, a potvrdit tak jeho vinu.

udělat (rukama)

Vytvářet, stavět, opravovat nebo manipulovat s použitím rukou.

umět <co>

Umět: mít vědomosti nebo dovednosti získané cvičením nebo výukou.

udělat si <v čem> pořádek

Organizovat, uspořádat, vyřešit problémy a věci ve svém okolí, aby vše fungovalo správně.

udělat poklonu

Poklonu se rozumí klanění se nebo ohýbání, které se provádí jako znak úcty, resp. respektu.

podařit se (věc)

Úspěšně dosáhnout cíle, splnit úkol či zvládnout náročnou situaci.

hodlat udělat <co>

Hodlat udělat znamená mít záměr to udělat; je to vyjádření intence, úmyslu nebo odhodlání.

umět

Umět znamená dovednost či schopnost provádět něco, pochopit to a využít to pro svůj prospěch.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

dovést <co>

Dovést: dokončit, dovést úkol/úspěšně zrealizovat/splnit.

udělat kompliment

Udělat kompliment je vyjádření pochvaly, uznání či obdivu něčemu, co je jinému člověku příjemné.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

udělat pořádek

Udělat pořádek znamená uspořádat věci v souladu s pravidly a případně řádem.

udělat krok zpět

Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

udělat si procházku

Udělat si procházku znamená vydat se na krátkou cestu pěšky, obvykle k relaxaci nebo jako volnočasovou aktivitu.

udělat nákup

Koupit potřebné věci, jako je jídlo, oblečení atd.