Facebook

Ve svůj prospěch - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ve svůj prospěch.

Význam: Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

za sebe

Jako shrnutí: Za sebe je to užitečný způsob, jak udělat rychlý a stručný přehled o něčem.

pro sebe

Shrnutí je stručné a účelné shrnutí informací, myšlenek nebo výsledků.

Podobná synonyma

zahleděnost do sebe

Zahleděnost do sebe je psychický stav, kdy člověk ignoruje okolní svět a upíná svou pozornost pouze na sebe.

nabrat do sebe (vodu)

Přijmout do sebe, napít se.

dát na sebe

Nosit oblečení, obvykle v rámci specifického stylu/módy.

vtáhnout do sebe (vzduch)

Vdechnout, aby se tělo nadýchalo životně důležitého kyslíku.

využít <co> (pro sebe)

Využít (pro sebe) znamená použít to pro osobní prospěch.

orientace na sebe

Orientace na sebe je proces, který zahrnuje sebepoznávání a sebereflexi, ve kterém se člověk zabývá vlastními hodnotami, postoji a přesvědčeními.

vsávat (do sebe)

Vsávat znamená přijímat vnější informace, energii a zážitky.

odloučit od sebe

Rozdělit, oddělit nebo rozlišit jeden od druhého.

ponořený do sebe

Uzavřený do sebe, soustředěný na vnitřní pocity a myšlenky, nezávisle na vnějších vlivů.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost, obětovat se a udělat něco, co je nezbytné nebo přínosné pro ostatní.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

ponořenost do sebe

Ponořenost do sebe je stav soustředěné pozornosti na sebe sama. Je to vnitřní proces, který přináší hlubokou relaxaci a prohlubuje poznání.

zaměřený na sebe

Zaměření na sebe znamená věnovat pozornost svým potřebám a přáním a udělat kroky k jejich uspokojení.

strhávat ze sebe (šaty)

Strhávat ze sebe znamená oblékat se nebo sundávat si oblečení.

vrážet do sebe

Vrážet do sebe znamená vzájemně se přibližovat a vytvářet silnou vazbu.

přijímat do sebe

Přijímat do sebe znamená přijímat myšlenky, názory, informace, zkušenosti a další, aby se člověk mohl rozvíjet a vyvíjet.

narazit do sebe (auta)

Narazit do sebe (auta) znamená vzájemné střetnutí dvou nebo více vozidel, které může vést k usmrcení nebo vážnému zranění.

oddělit <co od sebe>

Oddělit je rozdělit nebo rozlišit dvě věci, aby byly odděleny.

soustředit na sebe (pozornost)

Soustředění pozornosti na sebe: být vědomý svých myšlenek, pocitů a činů.

křičet na sebe

Křičet na sebe = volat se navzájem nahlas a výhružně, obvykle při hádce.

natáhnout do sebe (kouř)

Natáhnout se do sebe znamená vdechnout kouř z cigarety nebo jiného tabákového výrobku až do plic.

pečovat o sebe

Pečování o sebe zahrnuje starost o svůj zdravotní stav, psychiku, mentalitu a mnoho dalšího.

narážet na sebe

Narážet na sebe znamená opakovat něco již dříve řečeného, vyvolávat si navzájem myšlenky nebo názory.

sám od sebe

Sám od sebe: nezávislý, autonomní, osobní.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

hodit do sebe (panáka)

Hodit do sebe - současně vypít jednu sklenici alkoholu.

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.