Facebook

Ve svůj prospěch - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ve svůj prospěch.

Význam: Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

za sebe

Jako shrnutí: Za sebe je to užitečný způsob, jak udělat rychlý a stručný přehled o něčem.

pro sebe

Shrnutí je stručné a účelné shrnutí informací, myšlenek nebo výsledků.

Podobná synonyma

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

pečovat o sebe

Pečování o sebe zahrnuje starost o svůj zdravotní stav, psychiku, mentalitu a mnoho dalšího.

nabrat do sebe (vodu)

Přijmout do sebe, napít se.

pojmout do sebe

Pojmout do sebe znamená porozumět všem souvislostem a součástem týkající se daného tématu a vytvářet celek.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

hodit (nad sebe)

Hodit nad sebe znamená obléknout si určitý kus oblečení.

oddělit <co od sebe>

Oddělit je rozdělit nebo rozlišit dvě věci, aby byly odděleny.

soustředit na sebe (pozornost)

Soustředění pozornosti na sebe: být vědomý svých myšlenek, pocitů a činů.

narážet na sebe

Narážet na sebe znamená opakovat něco již dříve řečeného, vyvolávat si navzájem myšlenky nebo názory.

sám od sebe

Sám od sebe: nezávislý, autonomní, osobní.

strhávat ze sebe (šaty)

Strhávat ze sebe znamená oblékat se nebo sundávat si oblečení.

zahleděnost do sebe

Zahleděnost do sebe je psychický stav, kdy člověk ignoruje okolní svět a upíná svou pozornost pouze na sebe.

dát na sebe

Nosit oblečení, obvykle v rámci specifického stylu/módy.

orientace na sebe

Orientace na sebe je proces, který vám pomůže porozumět vašim silným stránkám a slabým stránkám, zaměřit se na sebe a svá rozhodnutí přijímat s ohledem na to, co je pro vás nejlepší.

odloučit od sebe

Rozdělit, oddělit nebo rozlišit jeden od druhého.

přijímat do sebe

Přijímat do sebe znamená přijímat myšlenky, názory, informace, zkušenosti a další, aby se člověk mohl rozvíjet a vyvíjet.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost, obětovat se a udělat něco, co je nezbytné nebo přínosné pro ostatní.

vsávat (do sebe)

Vsávat znamená přijímat vnější informace, energii a zážitky.

ponořený do sebe

Uzavřený do sebe, soustředěný na vnitřní pocity a myšlenky, nezávisle na vnějších vlivů.

zaměřený na sebe

Zaměření na sebe znamená věnovat pozornost svým potřebám a přáním a udělat kroky k jejich uspokojení.

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.

hodit do sebe (panáka)

Hodit do sebe - současně vypít jednu sklenici alkoholu.

upozornit na sebe

Přitáhnout pozornost, být viděn nebo slyšen.

natáhnout do sebe (kouř)

Natáhnout se do sebe znamená vdechnout kouř z cigarety nebo jiného tabákového výrobku až do plic.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

křičet na sebe

Křičet na sebe = volat se navzájem nahlas a výhružně, obvykle při hádce.

ponořenost do sebe

Ponořenost do sebe je stav soustředěné pozornosti na sebe sama. Je to vnitřní proces, který přináší hlubokou relaxaci a prohlubuje poznání.

vrážet do sebe

Vrážet do sebe znamená vzájemně se přibližovat a vytvářet silnou vazbu.