Facebook

Blahobyt - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu blahobyt.

Význam: Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

rozkoš

Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

štěstí

Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

neštěstí

Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

prospěch

Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

bohatství

Bohatství je stav, kdy máme dostatek materiálních a duchovních věcí k uspokojení našich potřeb a současně zajištění příjemného života.

nadbytek

Nadbytek je nadměrné množství něčeho nebo někoho, co je pro danou situaci zbytečné.

zámožnost

Zámožnost je stav bohatství, který umožňuje pohodlný život a zajištění potřeb.

chudoba

Chudoba je stav, ve kterém člověk nemá dostatek peněz nebo jiných zdrojů potřebných pro život.

Podobná synonyma

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

zakoušet (rozkoš)

Zakoušet znamená prožívat pocity intenzivní rozkoše či blaženosti.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

touha po bohatství

Touha po bohatství je přání získat majetek a materiální věci. Je to chtíč po věcech, které nabízejí finanční nebo materiální blahobyt.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

mít nadbytek

Mít nadbytek znamená mít více, než je potřeba.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

bohatství (barev)

Bohatství barev znamená pestrost a různorodost. Jsou to barvy, které dodávají obrazu živost a krásu.

získat bohatství

Získat bohatství znamená mít finanční nebo materiální majetek.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.