Facebook

Hmotný (prospěch) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu hmotný (prospěch).

Význam: Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

finanční (operace)

Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

monetární

Monetární se týká peněz nebo platebních transakcí; souvisí s měnou, půjčkami, úrokovými sazbami a dalšími finančními trhy.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

pekuniární

Pekuniární je souhrnné označení pro finanční, peněžní nebo peněžně hodnotnou věc.

materiální

Materiální se vztahuje k věcem nebo záležitostem, které jsou hmotné nebo finanční.

Podobná synonyma

plán (finanční)

Finanční plán je dokument, který obsahuje finanční cíle, plánované výdaje a zdroje financování. Je to mapa, která pomáhá organizacím dosáhnout finančních cílů.

počítačová operace

Počítačová operace je činnost, kterou počítač provádí, například vypočítání, prohledávání, porovnávání nebo manipulace se soubory.

finanční

Finanční znamená související s penězi, účty, vklady a výběry. Zahrnuje náklady, příjmy, investice a úspory.

operace

Operace je činnost, která je prováděna pro dosažení specifického cíle; může se jednat o průmyslové, chirurgické, matematické nebo jiné aktivity.

výhodnost (finanční)

Výhodnost je finanční přínos, který má člověk z nákupu, investice či jiných finančních transakcí.

peněžitý trest

Peněžitý trest je sankce, která se vymáhá peněžitou platbou osobě nebo instituci, jakož i pokuta.

operace (plastická)

Operace (plastická) je zákrok provedený chirurgem, aby se změnil tvar nebo vzhled části těla.

náklad (finanční)

Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.

náklady (finanční)

Náklady jsou finanční výdaje nutné k provozu nebo provádění nějaké činnosti.

vzpruha (finanční)

Vzpruha je finanční dar nebo odměna, která poskytuje podporu a povzbuzení jednotlivci nebo skupině.

závazek (finanční)

Finanční závazek je smluvní vztah, kterým se zavazujete k dodržení finančních povinností vůči druhé straně.

příspěvek (peněžitý)

Peněžitý příspěvek je finanční dar či platba, který je poskytnut někomu jinému.

finanční kontrolor

Finanční kontrolor je odborník, který má za úkol monitorovat a kontrolovat finanční transakce, zdroje financování a účetní záznamy.

finanční kontrola n. expertiza

Finanční kontrola je proces prověřování finančních transakcí, účtů a dokumentů, aby bylo zajištěno dodržování zákonů a interních pravidel.