Facebook

Snadný (úspěch) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu snadný (úspěch).

Význam: Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

levný

Levný znamená laciný, nekvalitní, nízkou cenu.

drahý

Drahý znamená cenný, důležitý, hodnotný a vysoce ceněný.

nákladný

Nákladný znamená poměrně drahý, nákladný výrobně, finančně nebo časově.

lehký

Lehký znamená snadno se pohybující, přenášený nebo manipulovaný; lehčí než očekáváno nebo očekáváno.

nezasloužený

Nezasloužený: neoprávněný, nezískaný zaslouženou odměnou nebo potvrzením.

nesnadný

Nesnadný = obtížný, složitý, náročný, těžký, komplikovaný; obnáší značné úsilí uspět.

obtížný

Obtížný je slovo, které označuje něco, co je těžké, složité, náročné či komplikované.

povrchní (vtip)

Povrchní se obvykle používá pro popis někoho, kdo nemá zájem o hlubší pochopení věcí, jen se zajímá o vnější záležitosti.

bezcenný

Bezcenný je něco, co nemá žádnou hodnotu, nebo je nevýznamné.

chatrný

Chatrný znamená velmi slabý, křehký, zranitelný nebo křehký.

všední

Všední: bežný, obvyklý, běžný, obecný, rutinní, běžný den, každodenní.

Podobná synonyma

povrchní

Povrchní znamená nezajímavé, nedostatečně prozkoumané nebo příliš jednoduché.

lehký (mravně)

Lehký je to, co je v souladu s morálními hodnotami, co není zatíženo výčitkami svědomí.

nevinný (vtip)

Nevinný vtip je vtip, který je často nevinný a nezpůsobí nikomu škodu, je obvykle vtipný a příjemný.

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

vtip

Vtip je krátká, humorná historka, která vyvolává smích nebo úsměv.

sprostý (vtip)

Sprostý je vyzývavý, vulgární nebo nevhodný humor, často s přímou narážkou na sexuální témata.

vůz (chatrný)

Chatrný vůz je stará a nevyhovující dopravní konstrukce, která je neudržovaná a velmi zanedbaná.

vyčpět (vtip)

Vyčpět se dá použít pro označení vyčerpání něčí trpělivosti či něčího výkonu. Je to také výraz pro vyčerpání něčího smíchu, když se na něco směje.

všední (oblek)

Všední oblek je obecně zařazený klasický oblek, který se nosí pro obyčejné a každodenní činnosti. Nezahrnuje výrazné barvy, vzory ani extravagance.

vyčichnout (vtip)

Vyčichnout znamená být schopným rozpoznat něco intuitivně nebo bez zjevného důvodu.

šťavnatý (vtip)

Šťavnatý znamená vtipný, který je okořeněný nečekaným překvapením.

lehký (průmysl)

Lehký průmysl je typ průmyslu, který se zaměřuje na výrobu lehkých materiálů a produktů s nízkou hmotností.