Facebook

Snadný (úspěch) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu snadný (úspěch).

Význam: Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

levný

Levný znamená laciný, nekvalitní, nízkou cenu.

drahý

Drahý znamená cenný, důležitý, hodnotný a vysoce ceněný.

nákladný

Nákladný znamená poměrně drahý, nákladný výrobně, finančně nebo časově.

lehký

Lehký znamená snadno se pohybující, přenášený nebo manipulovaný; lehčí než očekáváno nebo očekáváno.

nezasloužený

Nezasloužený: neoprávněný, nezískaný zaslouženou odměnou nebo potvrzením.

nesnadný

Nesnadný = obtížný, složitý, náročný, těžký, komplikovaný; obnáší značné úsilí uspět.

obtížný

Obtížný je slovo, které označuje něco, co je těžké, složité, náročné či komplikované.

povrchní (vtip)

Povrchní se obvykle používá pro popis někoho, kdo nemá zájem o hlubší pochopení věcí, jen se zajímá o vnější záležitosti.

bezcenný

Bezcenný je něco, co nemá žádnou hodnotu, nebo je nevýznamné.

chatrný

Chatrný znamená velmi slabý, křehký, zranitelný nebo křehký.

všední

Všední: bežný, obvyklý, běžný, obecný, rutinní, běžný den, každodenní.

Podobná synonyma

chatrný (oděv)

Chatrný oděv je velmi slabý, nepoužitelný a vybledlý oděv, často prošlý časem.

sprostý (vtip)

Sprostý je vyzývavý, vulgární nebo nevhodný humor, často s přímou narážkou na sexuální témata.

vtip

Vtip je výmysl, který má za účel udělat diváka smíchy. Je to poznámka nebo hříčka, která je obvykle zaměřena na jeden motiv a má za účel vyvolat úsměv.

povrchní

Povrchní se obecně označuje jako nepodstatné, nevážné, neprozkoumané a nehledění na hlubší souvislosti.

otřepaný (vtip)

Otřepaný je používaný pro vtipy, které se často opakují a jsou obecně známé.

nepodařený (vtip)

Nepodařený vtip je vtip, který nevyvolá smích, případně jej někdo pochopí jinak než měl být pochopen.

chatrný (znalosti)

Chatrný je používaný pro popis nedostatečných, slabých nebo nedostatečných znalostí.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

lehký (úkol)

Lehký je něco, co je snadno pohyblivé nebo snadno ovládnutelné, často při nízké hmotnosti.

lehký (mravně)

Lehký je to, co je v souladu s morálními hodnotami, co není zatíženo výčitkami svědomí.

šťavnatý (vtip)

Šťavnatý znamená vtipný, který je okořeněný nečekaným překvapením.

říkat (vtip)

Říkat znamená říci něco jinému člověku, často s humorem, aby vyvolalo zábavu nebo pobavení.

drahý (přítel)

Drahý (přítel) je výraz pro někoho, koho si vážíte, o kom víte, že vám bude vždy věrný a bude vám oporou.

všední (oblek)

Všední oblek je obecně zařazený klasický oblek, který se nosí pro obyčejné a každodenní činnosti. Nezahrnuje výrazné barvy, vzory ani extravagance.

obtížný (den)

Obtížný den znamená náročný den, kdy se musí čelit mnoha výzvám a problémům.

povrchní (zábava)

Povrchní je adjektivum označující něco, co je jen málo hluboké nebo detailní, často s ohledem na zábavu.

lehký (krok)

Lehký krok je snadný pohyb, který není obtížný ani namáhavý.