Facebook

Neštěstí (velké) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu neštěstí (velké).

Význam: Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

pohroma

Pohroma je velmi závažná událost, která může mít následky pro lidi, majetek nebo životní prostředí.

zhroucení

Zhroucení je náhlá a trvalá ztráta síly a stability; obvykle označuje zkázu, kolaps nebo selhání.

kalamita

Kalamita je katastrofická událost, jako například přírodní neštěstí, která může mít devastující dopad a způsobit ztrátu životů a majetku.

rozuzlení (děje v dramatu)

Rozuzlení je vyvrcholení děje, kdy se objeví odpovědi na otázky, které se v dramatu postupně objevují.

Podobná synonyma

zauzlení děje

Zauzlení děje je složitý příběh, u kterého se obtížně odhalují souvislosti mezi událostmi.

postava (dramatu)

Postava je charakter dramatu, který je ve scéně, jehož chování a akce mají vliv na celkový vývoj příběhu.

kalamita (přírodní)

Kalamita je přírodní katastrofa, jako je požár, povodně nebo zemětřesení, která způsobuje velké škody na lidských životech, majetku a životním prostředí.

úvod (dramatu)

Úvod je část dramatu, která představuje příběh a hlavní postavy, a nastavuje atmosféru a napětí pro zbytek příběhu.

původce (děje)

Původce je osoba nebo věc, která je zodpovědná za vyvolání či iniciaci něčeho, např. události, výsledku nebo situace.

pohroma (živelná)

Pohroma je živelná událost, jako například přírodní katastrofa, která může způsobit vážné škody na lidském životě a majetku.

dopravní kalamita

Dopravní kalamita je situace, kdy jsou silnice neprůjezdné kvůli dopravním zácpám, nehodám nebo jiným krizovým situacím.

princip (děje)

Princip je základní zásada nebo myšlenka, na které jsou postaveny konkrétní činy nebo rozhodnutí.

rozuzlení

Rozuzlení je určení správného výsledku či řešení problému; jehož příčiny nebo mechanismus dosahujícího výsledku je zahalen tajemstvím.

složení (dramatu)

Složení je proces organizování a kombinování různých prvků do jednotného celku, obvykle ve formě uměleckého díla.