Facebook

Prospěch - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu prospěch.

Význam: Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

rozkoš

Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

štěstí

Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

blahobyt

Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

neštěstí

Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

užitek

Užitek je prospěch, který vyplývá z něčeho, co je užitečné nebo výhodné.

zisk

Zisk je příjem, který vznikne po odečtení nákladů od celkového výnosu. Je to částka, která zůstane jako zisk po zaplacení všech účtů.

profit

Profit je zisk obdržený po odečtení všech nákladů a výdajů vynaložených na výrobu nebo jinou činnost.

hodnocení

Hodnocení je proces zhodnocení nebo vyhodnocení něčeho nebo někoho, obvykle na základě určeného kritéria.

známky (školní)

Známky jsou formou hodnocení žáků, které se promítají do školních známkovacích knížek a udávají úroveň úspěšnosti studenta ve vyučovacích předmětech.

zájem

Zájem je pozornost nebo touha po něčem, ať už se jedná o osobu, věc nebo činnost.

Podobná synonyma

přinést zisk

Získat prospěch nebo užitek z něčeho.

školní

Školní - adj. se týkající se školy, učení nebo vzdělávání, obvykle v rámci formálního systému.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

podnítit čí (zájem)

Vyvolat zájem, motivovat, stimulovat.

mít zisk

Získat výhody, výdělek nebo úspěch ze svého úsilí.

vzbudit (zájem)

Vzbudit: přivést do pozornosti, získat zájem, upoutat pozornost.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

skrovný (zisk)

Skrovný (zisk) znamená malý, omezený a nejistý.

potřeba (školní)

Potřeba je nutnost něco udělat či získat, abychom mohli uspokojit své potřeby. Je to nutnost, ke které jsou následně vázány naše činy.

projevovat (sexuální) zájem

Vyjádřit (sexuální) zájem, vyjádřit očekávání nebo touhu po intímním styku.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

oživit (zájem)

Obnovit nebo probudit zájem, udržet ho stále aktivní.

budova (školní)

Budova je stavba sloužící k obytným nebo pracovním účelům, například škola, kancelář, obchod nebo domácnost.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

snížit se (zisk)

Snížit se znamená omezit zisk anebo ztratit část peněz.

uniklý (zisk)

Uniklý zisk je výdělek který mohl být vygenerován, ale nebyl. Může být ztracen kvůli chybě, nákladům nebo jiným okolnostem.

školní práce

Školní práce je forma studia, kdy studenti musí vypracovat úkoly, případně odbornou práci, aby splnili požadavky kurzu.

přinášet zisk

Přinášet zisk znamená přivádět peníze, získávat výdělky a zajišťovat užitečnost.

vydávat (známky)

Vydávat znamená dávat nebo poskytovat něco (např. známky) oficiálně, obvykle s odpovídajícím dokumentem.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

plynout (zisk)

Plynout znamená obdržet profit, užitek nebo zisk.

vzbuzující zájem

Vzbuzující zájem: vyvolává pozornost a zapůsobí silně na ostatní; vyvolává zvědavost, touhu a zájem.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

vyvolat (zájem)

Vyvolat zájem: probudit v někom zvědavost, podnítit jeho pozornost a zájem o něco.