Facebook

Prospěch - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu prospěch.

Význam: Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

rozkoš

Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

štěstí

Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

blahobyt

Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

neštěstí

Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

užitek

Užitek je prospěch, který vyplývá z něčeho, co je užitečné nebo výhodné.

zisk

Zisk je příjem, který vznikne po odečtení nákladů od celkového výnosu. Je to částka, která zůstane jako zisk po zaplacení všech účtů.

profit

Profit je zisk obdržený po odečtení všech nákladů a výdajů vynaložených na výrobu nebo jinou činnost.

hodnocení

Hodnocení je proces zhodnocení nebo vyhodnocení něčeho nebo někoho, obvykle na základě určeného kritéria.

známky (školní)

Známky jsou formou hodnocení žáků, které se promítají do školních známkovacích knížek a udávají úroveň úspěšnosti studenta ve vyučovacích předmětech.

zájem

Zájem je pozornost nebo touha po něčem, ať už se jedná o osobu, věc nebo činnost.

Podobná synonyma

uniklý (zisk)

Uniklý zisk je výdělek který mohl být vygenerován, ale nebyl. Může být ztracen kvůli chybě, nákladům nebo jiným okolnostem.

budova (školní)

Budova je stavba sloužící k obytným nebo pracovním účelům, například škola, kancelář, obchod nebo domácnost.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

školní

Školní: týkající se školy, související s vzděláváním, zahrnující studenty a učitele.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

vyvolávat (zájem)

Vzbuzovat zájem, způsobovat zvědavost nebo touhu.

podělit se (o zisk)

Podělit se o zisk znamená, že se část získaných finančních prostředků, nebo jiných druhů majetku, rozdělí mezi více osob.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

vzbuzující zájem

Vzbuzující zájem: vyvolává pozornost a zapůsobí silně na ostatní; vyvolává zvědavost, touhu a zájem.

projevovat (sexuální) zájem

Vyjádřit (sexuální) zájem, vyjádřit očekávání nebo touhu po intímním styku.

plynout (zisk)

Plynout znamená obdržet profit, užitek nebo zisk.

přinést zisk

Získat prospěch nebo užitek z něčeho.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

mít zisk

Získat výhody, výdělek nebo úspěch ze svého úsilí.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

snížit se (zisk)

Snížit se znamená omezit zisk anebo ztratit část peněz.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

velký zájem <o co>

Velký zájem je silná touha po něčem, co si člověk velmi přeje.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

skrovný (zisk)

Skrovný (zisk) znamená malý, omezený a nejistý.

přinášet zisk

Přinášet zisk znamená přivádět peníze, získávat výdělky a zajišťovat užitečnost.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

vzbudit zájem

Vzbudit pozornost, zvýšit zájem o něco, přitáhnout pozornost.