Facebook

Mít úspěch - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu mít úspěch.

Význam: Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

vést se <komu jak>

Vést se s někým jak je vystihováno jako přístup, komunikace a interakce s druhou osobou.

prospívat

Dělat dobré výsledky ve škole, dobře se chovat a plnit úkoly.

být úspěšný

Být úspěšný znamená dosahovat cílů, které jsme si stanovili, a dosahovat vyššího úspěchu. Je to také o tom, jak se zlepší naše schopnosti a zkušenosti.

Podobná synonyma

rozmlouvat <co komu>

Rozmlouvat = mluvit, diskutovat o něčem s někým, aby se dosáhlo dohody.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená odstranit mu něco, co měl, nebo mu zakázat něco, co mohl dělat.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu vyvolat paměť na něco, co už bylo zapomenuto nebo zanedbáno.

dát zabrat <komu>

Namáhat, obtížit či přetížit někoho na maximum.

zaslat <co komu>

Poslat něco někomu; max. 120 znaků: Odeslat něco k někomu prostřednictvím pošty nebo jiného způsobu.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

vnuknout <co komu>

Vnuknout znamená nápad, myšlenku či pocit vnést do mysli druhého.

vynadat <komu>

Vynadat někomu je důrazně ho upozornit na jeho nevhodné chování, často za účelem změnit jeho chování.

darovat <co komu>

Darovat znamená předat něco někomu bez nároku na protihodnotu.

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená naznačit, že se něco děje, nebo očekávat, že se něco stane. To se často děje nevyřčenou formou.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

pomoci <komu>

Pomoc znamená poskytovat podporu nebo pomoc dané osobě.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo doplnit něčemu energii nebo informace. V kontextu mezi lidmi znamená nabít někomu motivaci, energii nebo odvahu.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

vyhovovat <komu>

Být schopným/schopnou přizpůsobit se, aby vyhovoval/a představám někoho jiného.

zanechat <co komu>

Zanechat: dát něco komu, odjet nebo odejít a nechat něco po sobě.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

dařit se <co komu>

Dařit se znamená úspěšně se vyvíjet, prospívat nebo mít úspěch v čemkoli co člověk dělá.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.