Facebook

Naděje (na úspěch) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu naděje (na úspěch).

Význam: Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.

vyhlídka

Vyhlídka je nadějný pohled do budoucnosti, na který se člověk může těšit a doufat ve zlepšení.

možnost

Možnost je schopnost volby nebo příležitost k něčemu, co je technicky, finančně nebo právně možné.

příležitost

Příležitost je možnost využít situaci k dosáhnutí nějakého cíle.

hradby

Hradby jsou stavby sloužící k ochraně města nebo jiného jednoho prostoru před nepřítelem. Mohou být zděné, nebo tvořeny příkopy a střeženými vstupy.

valy

Valy jsou hradby, příkopy nebo zářezy, které jsou vybudovány pro obranu nebo ochranu před nepřátelskými útoky.

násep

Násep je konstrukce z nezámrzného materiálu, která slouží k oddělení dvou sousedních ploch. Může být vybudována z písku, štěrku nebo z kamene.

Podobná synonyma

promeškat (příležitost)

Promeškat je zmeškat příležitost, která se nenávratně ztratí.

navršit (násep)

Navršit: udělat násep na zemi, aby se odstranila voda nebo aby se zvýšila hladina půdy.

naskytnout se (možnost)

Objevit se, nabídnout se, předložit se.

odhalit se (vyhlídka)

Odhalit se znamená otevřít se ostatním a ukázat jim sebe sama.

mít možnost

Mít možnost znamená být schopen vykonat nebo provést něco.

zbourat (hradby)

Zbourat znamená odstranit nebo zničit hradby fyzicky nebo symbolicky.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.