Facebook

Získat (úspěch) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu získat (úspěch).

Význam: Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

zvítězit

Zvítězit je dosáhnout vítězství, obdržet úspěch, uspět nebo triumfovat nad svým protivníkem.

prohrát

Prohrát znamená být v soutěži nebo hře poražen a nedosáhnout vítězství.

vydělat (hraním)

Vydělat znamená získat peníze pomocí hraní her nebo jiných činností.

nabýt (hrou)

Nabýt znamená získat něco prostřednictvím hry, například pozitivní výsledek nebo schopnost.

Podobná synonyma

nabýt vědomí

Nabýt vědomí znamená přijmout, získat, prožít, uvědomit si a pochopit něco.

vydělat (kůži)

Vydělat (kůži) znamená získat něco (peníze, zkušenost, znalosti) pro sebe tím, že se snažíte.

zvítězit <nad kým>

Zvítězit nad někým znamená dosáhnout úspěchu v soutěži, boji nebo jiném konfliktu, kde jeden získává převahu nad druhým.

nabýt (peněz)

Nabýt znamená získat peníze, jako například dostat je jako dar, získat je v práci nebo je prostě vydělat.

vydělat (peníze)

Vydělat znamená získat peníze prováděním práce nebo obchodováním.

vydělat

Získat peníze za práci, obchodování nebo investice.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

prohrát (peníze)

Prohrát peníze znamená ztratit je, často kvůli hazardním hrám, na burze nebo ve sázce.

nabýt práva (držením)

Získat právo (nebo práva) prostřednictvím držení, které poskytuje zákonné právo jednotlivci a/nebo skupině.

vydělat dost peněz

Získat dostatek finančních prostředků.

prohrát (zápas)

Prohrát znamená nezvítězit, nedosáhnout vítězství ve zápase.

vydělat si (peníze)

Vydělat si (peníze) znamená získat je vytvářením hodnoty, obchodováním nebo jinou činností.

nabýt

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, výsadu nebo právo.

nabýt charakteru

Nabýt charakteru znamená získat vlastnosti a znaky, které jedinečně definují osobu nebo věc.

vydělat <co na čem>

Vydělat znamená získat peníze nebo majetek díky práci, obchodu nebo investování.

vydělat peníze (hraním)

Získat peníze prostřednictvím hry nebo hazardu.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

nabýt povahy

Nabýt povahy znamená přijmout závaznost nebo právní účinky, které jsou vázány na danou situaci nebo dohodu.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

nabýt řeči

Získat schopnost mluvit, porozumět a vyjadřovat se jazykem.