Facebook

Získat (úspěch) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu získat (úspěch).

Význam: Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

zvítězit

Zvítězit je dosáhnout vítězství, obdržet úspěch, uspět nebo triumfovat nad svým protivníkem.

prohrát

Prohrát znamená být v soutěži nebo hře poražen a nedosáhnout vítězství.

vydělat (hraním)

Vydělat znamená získat peníze pomocí hraní her nebo jiných činností.

nabýt (hrou)

Nabýt znamená získat něco prostřednictvím hry, například pozitivní výsledek nebo schopnost.

Podobná synonyma

nabýt práva (držením)

Získat právo (nebo práva) prostřednictvím držení, které poskytuje zákonné právo jednotlivci a/nebo skupině.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

nabýt (peněz)

Nabýt znamená získat peníze, obvykle prostřednictvím nákupu, příjmu nebo investice.

vydělat

Vydělat znamená získat finanční odměnu za práci nebo obchod.

vydělat peníze (hraním)

Získat peníze prostřednictvím hry nebo hazardu.

vydělat se

Vydělat se znamená získat finanční prostředky, které jsou často výsledkem pracovního úsilí.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

vydělat dost peněz

Získat dostatek finančních prostředků.

prohrát (zápas)

Prohrát znamená nezískat vítězství v zápase.

nabýt

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, výsadu nebo právo.

nabýt charakteru

Nabýt charakteru znamená získat vlastnosti a znaky, které jedinečně definují osobu nebo věc.

vydělat (peníze)

Vydělat znamená získat peníze prováděním práce nebo obchodováním.

vydělat <co na čem>

Vydělat znamená získat peníze nebo majetek díky práci, obchodu nebo investování.

zaměstnávat se (hrou)

Pracovat s hrou, využívat ji pro výdělek nebo profesionální účely.

nabýt vědomí

Nabýt vědomí znamená přijmout, získat, prožít, uvědomit si a pochopit něco.

vydělat (kůži)

Vydělat (kůži) znamená získat něco (peníze, zkušenost, znalosti) pro sebe tím, že se snažíte.

vydělat si (peníze)

Vydělat si (peníze) znamená získat je vytvářením hodnoty, obchodováním nebo jinou činností.

nabýt řeči

Získat schopnost mluvit, porozumět a vyjadřovat se jazykem.

nabýt rozvahy (znovu)

Vážení a pečlivé zvažování situace, aby bylo dosaženo rozumného závěru.