Facebook

Neštěstí - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu neštěstí.

Význam: Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

rozkoš

Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

štěstí

Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

blahobyt

Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

prospěch

Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

nehoda

Nehoda je náhodná a nezamýšlená událost, která může mít za následek zranění, smrt nebo škody na majetku.

pohroma

Pohroma je velká nešťastná událost, která způsobí velké škody a ztráty.

zhouba

Zhouba je pojem označující úplnou zkázu, zničení, zánik čehokoliv.

tragédie

Tragédie je dramatické umění, které obvykle zahrnuje bolest, smutek a nakonec smrt hlavního hrdiny.

katastrofa

Katastrofa je nečekaná, nečekaná událost, která má vážné následky pro lidi, zdroje a životní prostředí.

rána

Rána je bolestivé poranění kůže nebo jiné tkáně, které vzniká v důsledku úderu, pádu nebo jiného úrazu.

smůla

Smůla je negativní štěstí, které se projevuje nepříznivým způsobem. Často se považuje za náhodného, nezvladatelného a nevyhnutelného.

pech

Pech je smůla, špatná náhoda, neštěstí nebo nedobrý osud.

Podobná synonyma

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

rána (z pušky)

Rána je výstřel z pušky. Je to výbuch stlačeného vzduchu, který vyvolává let projektilu.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

zacelit se (rána)

Zacelit se znamená zhojit nebo zahojit se po zranění, nebo uzdravit se po nemoci.

zaznít (rána)

Zaznít znamená ozvěnou se rozeznít, např. rána, jako ozvěna v prostoru.

pohroma (živelná)

Pohroma je živelná událost, jako například přírodní katastrofa, která může způsobit vážné škody na lidském životě a majetku.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

zakoušet (rozkoš)

Zakoušet znamená prožívat pocity intenzivní rozkoše či blaženosti.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

rána (na branku)

Rána je úder, který se používá k překonání branky nebo cíle.

zacelovat se (rána)

Zacelovat se znamená vyléčit ranu a obnovit její normální funkci.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

rána pěstí

Úder pěstí do těla, často způsobující bolest a modřiny.

rána (do tváře)

Udeření pěstí/ruky do tváře; fyzické násilí, které může způsobit bolest, modřiny a zranění.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.