Facebook

Rozkoš - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu rozkoš.

Význam: Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

štěstí

Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

blahobyt

Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

neštěstí

Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

prospěch

Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

blaho

Blaho je stav štěstí a pohody, který zahrnuje dobré myšlenky, pocity a činy.

slast

Slast je příjemný pocit uspokojení, radosti nebo uvolnění, které je vyvoláno užíváním něčeho příjemného.

zanícení

Zanícení je hluboká a intenzivní vášeň pro něco, co člověka motivuje a pohání.

vzplanutí

Vzplanutí označuje prudký, náhlý výbuch emocí nebo nápadu. Může to být vztek, radost, zoufalství, nadšení, nápad, rozhodnutí nebo něco podobného.

vášeň

Vášeň je silná a intenzivní emoce, která vás nutí k nadšení, hlubokému prožitku a úplnému oddanosti.

opojení

Stav intenzivního štěstí, euforie, vyvolaný drogami, alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami.

Podobná synonyma

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

vášeň <pro co>

Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

vášeň (nízká)

Vášeň nízká je silné zaujetí a energická náklonnost k činnosti nebo konkrétnímu objektu.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

vášeň (hráčská)

Vášeň (hráčská) je silné, hluboké a trvalé nadšení pro nějakou činnost, např. hraní her.

vzplanutí (milostné)

Vzplanutí označuje něžnou vášeň, vzrušení a intenzivní city, které se objevují při milostném vztahu.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.