Facebook

Rozkoš - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu rozkoš.

Význam: Rozkoš je intenzivní fyzické nebo duševní potěšení. Je to pocit vysoce intenzivního štěstí.

blaženost

Blaženost je stav štěstí, radosti a naplnění. Je to vnitřní zážitek plný pokoje, pohody a štěstí.

štěstí

Štěstí je stav mysli, kterým je vnímán pocit radosti, míru a šťastný život.

blahobyt

Blahobyt je stav být schopným žít šťastný a pohodlný život díky dostatku věcí, jako je jídlo, vzdělání a zdravotní péče.

neštěstí

Neštěstí je smutná událost, která může způsobit bolest, ztrátu nebo zklamání.

zdar

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, štěstí a pozitivní myšlenky.

prospěch

Prospěch je užitečný účinek nebo výsledek, který může být prospěšný nebo užitečný.

blaho

Blaho je stav štěstí a pohody, který zahrnuje dobré myšlenky, pocity a činy.

slast

Slast je příjemný pocit uspokojení, radosti nebo uvolnění, které je vyvoláno užíváním něčeho příjemného.

zanícení

Zanícení je hluboká a intenzivní vášeň pro něco, co člověka motivuje a pohání.

vzplanutí

Vzplanutí označuje prudký, náhlý výbuch emocí nebo nápadu. Může to být vztek, radost, zoufalství, nadšení, nápad, rozhodnutí nebo něco podobného.

vášeň

Vášeň je silná a intenzivní emoce, která vás nutí k nadšení, hlubokému prožitku a úplnému oddanosti.

opojení

Stav intenzivního štěstí, euforie, vyvolaný drogami, alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami.

Podobná synonyma

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

vášeň (hráčská)

Vášeň (hráčská) je silné, hluboké a trvalé nadšení pro nějakou činnost, např. hraní her.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

vzplanutí (milostné)

Vzplanutí označuje něžnou vášeň, vzrušení a intenzivní city, které se objevují při milostném vztahu.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

neštěstí (velké)

Neštěstí je obrovská tragédie nebo katastrofa, která přináší zmatky a utrpení.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

blaženost (nejvyšší)

Blaženost je nejvyšší stav štěstí a duševního klidu.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

vášeň <pro co>

Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

potkat (neštěstí)

Narazit, setkat se nebo být postižen neštěstím nebo nezdarem.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

udát se (neštěstí)

Udát se znamená oznámit nějaké neštěstí nebo tragédii, kterou člověk zažil.

vášeň (nízká)

Vášeň nízká je silné zaujetí a energická náklonnost k činnosti nebo konkrétnímu objektu.