Facebook

Postihnout <koho> (neštěstí) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu postihnout <koho> (neštěstí).

Význam: Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

dohonit (vlak)

Dohonit vlak znamená dojet na stejné místo, kde vlak jel, když vyjel z nádraží.

dostihnout

Dostihnout znamená dosáhnout nebo předběhnout něco nebo někoho, dosáhnout výsledku nebo cíle.

zastihnout

Zastihnout znamená narazit náhodou na někoho nebo něco a potkat se s ním či s tím.

najít (doma)

Najít: hledat, objevit, identifikovat, nalézt.

zasáhnout

Zasáhnout znamená působit na něco, ovlivnit či změnit situaci.

zvládnout (časově)

Zvládnout časově znamená splnit úkol v daném čase, získat požadovaný výsledek nebo dokončit úkol v požadovaném čase.

stačit

Stačit znamená mít dostatek čehokoliv, být dostatečný pro danou situaci.

splnit (termín)

Splnit znamená dokončit úkol, či plnit požadavek daný časovým limitem.

zpozorovat

Zpozorovat znamená všimnout si, odhalit něco, co je jinak skryté.

postřehnout

Postřehnout znamená rychle si uvědomit a pozorovat něco, co je obvykle velmi malé nebo nepatrné.

vystihnout

Vystihnout je přesně popsat nebo pochopit jeho podstatu nebo význam.

Podobná synonyma

pobývat (doma)

Pobývat doma znamená trávit čas v domácím prostředí, být tam a věnovat se obvyklým činnostem.

přeložit (termín)

Přeložit: převést slovo, větu nebo text z jednoho jazyka do druhého.

zastihnout <koho kde>

Zastihnout znamená náhle narazit na někoho či něco, často nečekaně.

najít

Najít vyhledat, objevit nebo získat něco, co bylo předtím skryto nebo neznámé.

zvládnout (práci)

Zvládnout (práci) znamená splnit ji úspěšně a bez problémů.

vystihnout <co>

Vystihnout znamená popsat nebo vyjádřit jasně a přesně myšlenky, názory nebo podstatu.

odsunutý (termín)

Odsunutý (termín) znamená přesunutí lidí, které vláda považuje za nepřátele, z jednoho státu do jiného.

zastihnout <koho>

Zastihnout někoho znamená narazit či potkat ho náhodou, když se právě nachází na určitém místě.

časově posloupný

Časově posloupný znamená něco, co se vyskytuje v časové řadě nebo v pořadí. To může být událost, akce, vývoj nebo změny.

dostihnout (místa)

Dostihnout (místa) znamená dosáhnout místa nebo cíle, který je přede vámi, rychleji než ostatní.

stačit <co>

Stačit: být dostačující, aby se dosáhlo cíle; splnit požadavky.

najít <co>

Najít: odhalit nebo objevit existenci čehokoliv.

slaďovat (časově)

Slaďovat = sjednotit, dát do souladu, harmonizovat.

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.

splnit

Splnit znamená dosáhnout čehokoliv, co bylo nařízeno, stanoveno či požadováno.

zasáhnout (slovy)

Použít silnou sílu nebo vliv k ovlivnění něčeho nebo někoho.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejné úrovně nebo výkonu jako ten, koho se snažíme dostihnout.

splnit (slib)

Vyplnit, dodržet, naplnit, dostát, dotáhnout, uskutečnit, realizovat.

motorový vlak

Motorový vlak je dopravní prostředek, který je poháněn motorovým pohonem a slouží k přepravě osob nebo nákladu.

mít zastávku <kde> (vlak)

Mít zastávku (vlak) znamená zastavit se na konkrétní stanici v trase vlaku.

postřehnout <co>

Uvědomit si, pozorovat nebo si všimnout něčeho.

dohonit

Dohonit znamená dožínat nebo dosáhnout; stihnout co bylo původně plánováno, cíl nebo někoho.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.