Facebook

Vyúčtování - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyúčtování.

Význam: Vyúčtování je proces sestavení podrobného přehledu o finančních výdajích, příjmech a zůstatcích.

množství

Množství je počet jednotek jakéhokoliv druhu, které se používají pro měření nebo stanovení velikosti čehokoliv.

kvantum

Kvantum je velikost nebo objem, obvykle vyjádřený počtem částic nebo energií, který je nezbytný pro určitou reakci.

účet

Účet je finanční doklad, který popisuje a eviduje transakci mezi subjekty. Slouží k zaznamenávání obchodních transakcí a kontrole financí.

Podobná synonyma

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

velké množství

Velké množství znamená obrovské množství, množství, které je vysoké, nebo obrovské.

vyrovnat (účet)

Splatit všechny dluhy a případné zůstatky, aby účet byl zcela vyrovnán.

množství (ryb)

Množství je míra velikosti nebo počtu něčeho; v případě ryb se může jednat o počet ryb ve vodě nebo množství ryb, které jsou prodávány.

vysoký účet

Vysoký účet je dokument, který obsahuje seznam všech zaplacených nebo požadovaných položek.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

ohromné množství

Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

nejmenší množství

Nejmenší množství je nejnižší počet částí, které se mohou rozdělit.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

množství vytlačené vody

Množství vytlačené vody je množství vody, které je vytlačeno z nějakého zdroje.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

na účet

Na účet se rozumí účet ve finančním systému, na který se úhrady provádějí a z něhož se platby uskutečňují.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

zapravovat (účet)

Zapravovat účet je vyrovnání účtu mezi účastníky obchodu po dokončení transakce.

procentuální množství (cukru v krvi)

Procentuální množství je míra, která udává podíl daného části ve vztahu k celku. Například procentuální množství cukru v krvi je míra cukru v krvi vzhledem k celkovému množství krve.

množství (lidí)

Množství znamená počet, velikost nebo objem, který je zde vztažen k počtu lidí.