Facebook

Množství (času) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu množství (času).

Význam: Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

kupa

Kupa je množství něčeho, které je uspořádáno do vrstvy a obvykle je kulatého tvaru.

kopec

Kopec je malá vyvýšenina půdy, často vystupující v krajině. Obvykle je tvořen nebo pokryt trávou, kamením či stromy.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

odval

Odval je technický termín pro odstranění části nebo úplného odloučení částí, které se běžně spojují.

Podobná synonyma

složení částky peněz

Složení částky peněz je proces, při kterém se vytvoří souhrn různých peněžních částek do jedné celkové sumy.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

příjem peněz

Příjem peněz je název pro příjem finančních prostředků od určitého zdroje.

hromada

Hromada je to, co je shromážděno dohromady v množství nebo shluku, obvykle dohromady z rozdílných částí.

spousta

Spousta znamená velké množství, mnoho, obrovské množství.

vyběhnout (kopec)

Vyběhnout kopec znamená vyšplhat se na jeho vrchol pohybem po jeho strmých svazích.

nezbývat (peněz)

Nemít dost peněz, být na tom finančně špatně, nemít na všechno dostatek finančních prostředků.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.

bez peněz

Bez peněz: bez prostředků, bez finančních zdrojů, bez finančních prostředků.

zkosený (kopec)

Zkosený (kopec) označuje kopec, který je z jedné strany kratší a úžší než z druhé strany.

použít peněz (rozmařile)

Použít peníze rozmařile znamená vynakládat je na zbytečnosti, s nadměrnou bezstarostností a bez úmyslu se jich zbavit.

zbavit se (peněz)

Prodat nebo jiným způsobem odstranit peníze ze svého vlastnictví.

znehodnocování (peněz)

Znehodnocování peněz je proces, při kterém se jejich hodnota postupně snižuje.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

ukládání peněz

Ukládání peněz je proces spoření finančních prostředků na později použití.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.