Facebook

Množství - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu množství.

Význam: Množství je počet jednotek jakéhokoliv druhu, které se používají pro měření nebo stanovení velikosti čehokoliv.

počet

Počet je číslo určující množství čehokoliv, např. počet lidí, věcí nebo peněz.

kvantum

Kvantum je definováno jako určitá velikost nebo množství. Často se používá v souvislosti s fyzikou a obecně s množstvím energie, která je poskytována v jednotlivých částicích.

kvantita

Kvantita je množství něčeho. Může se jednat o množství zboží, peněz nebo jiného druhu hodnoty.

četnost

Četnost je míra, jak často se něco opakuje, vyjadřuje se číslem.

početnost

Početnost je množství jedinců v určité populaci, které se může lišit v čase a prostoru.

hojnost

Hojnost je stav, ve kterém je něco dostatečného nebo bohatého. Je to míra úspěchu, štěstí nebo bohatství.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

dav

Dav je skupina lidí, která se shromáždila za účelem sdílení názorů, podpory nebo jiného společného cíle.

zástup

Zástup je skupina lidí, kteří zastupují někoho nebo něco, jako například zástupce vlády nebo zastoupení skupiny lidí.

účet

Účet je finanční doklad, který popisuje a eviduje transakci mezi subjekty. Slouží k zaznamenávání obchodních transakcí a kontrole financí.

vyúčtování

Vyúčtování je proces sestavení podrobného přehledu o finančních výdajích, příjmech a zůstatcích.

Podobná synonyma

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

účet (otevřený)

Účet (otevřený) je finanční doklad, který obsahuje informace o transakcích provedených mezi dvěma stranami.

řada aut n. lidí (dlouhá)

Řada aut je soubor osob spojených sdílením stejného zájmu či účelu.

skupinka (lidí)

Skupinka lidí je malá skupina osob, které spolu sdílejí nějaký společný zájem nebo cíl.

počet 10

Počet je číslo, které označuje konkrétní množství, často počet věcí nebo lidí.

zvětšit (počet)

Zvětšit znamená zvýšit počet, například z jednoho na dva nebo na více.

počet hodin

Počet hodin je množství času, které uplynulo od okamžiku začátku až do momentu konce.

počet (pevný)

Počet je číslo nebo konkrétní množství určitého pojmu. Používá se k měření vztahů nebo jako míra pro srovnání.

vyrovnat (účet)

Splatit všechny dluhy a případné zůstatky, aby účet byl zcela vyrovnán.

dlouhý zástup

Dlouhý zástup: velké množství lidí vedoucích se po dlouhé vzdálenosti.

stejný počet

Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

na účet

Na účet se rozumí účet ve finančním systému, na který se úhrady provádějí a z něhož se platby uskutečňují.

běžný účet

Běžný účet je bankovní účet, který slouží k běžným platebním transakcím a jehož účelem je ukládat peníze a provádět platby.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

mít hojnost

Mít hojnost znamená mít dostatek peněz, zásob nebo jiných potřebných věcí.

hromada

Hromada je velké množství čeho, většinou něčeho nepořádaného. Může se jednat o věci, lidi nebo informace.

omezený počet

Omezený počet je konkrétní množství, které je omezeno na specifickou hodnotu.

počet let

Počet let je číslo označující délku doby trvání, běžně se používá k označení věku člověka nebo období.

znepokojovat (lidi)

Vyvolávat obavy nebo úzkost, podráždit nebo rozčílit.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

zapravovat (účet)

Zapravovat účet je vyrovnání účtu mezi účastníky obchodu po dokončení transakce.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.

počet jedna

Počet jedna je číslo jedna nebo jedna jednotka, která označuje hodnotu nebo počet věcí.

stanovený počet

Stanovený počet znamená konkrétní množství určité věci, které je stanoveno předem.