Facebook

Ohromné množství - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu ohromné množství.

Význam: Ohromné množství znamená obrovské množství, velké množství, enormní počet.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

bázeň

Bázeň je silný strach, úzkost a pocit nesmírného respektu a úcty.

děs

Děs je silný vnitřní strach, hrůza nebo úzkost, která vzniká z neznámého nebo nevyzpytatelného.

zděšení

Silný a nepříjemný pocit hrůzy, úžasu nebo strachu.

něco strašného

Něco strašného je něco, co je hrozné, nepříjemné a obtížné pro člověka zažít.

hrozná událost (válka)

Hrozná událost je obecně označována jako válka, která je způsobena nebo vyvolána bojem mezi dvěma nebo více stranami.

mnoho

Mnoho znamená velké množství nebo počet; je to opak slova málo.

moc

Moc je síla nebo vliv jednotlivce nebo skupiny, kterou mají k dosažení svých cílů.

strašně

Strašně: velmi silné, intenzivní, silné, vážné, velmi závažné, silné, velmi vážné.

strašlivě

Strašlivě znamená velmi, extrémně, hrozně, příšerně.

hrůzně

Hrůzně znamená strašně, děsivě, děsivým způsobem; vyjadřuje úžas, odpor nebo strach.

Podobná synonyma

událost (drobná)

Událost je věc, která se stane a může mít dopad na ostatní. Může jít o malou věc, jako je schůzka, nebo o větší, jako je protest.

pomník (velký)

Pomník je socha nebo budova postavená jako vzpomínka na někoho nebo něco. Může být velký, aby oslavoval důležitou osobu nebo událost.

něco nového

Nový, dosud nepoznaný nebo zatím nevídaný.

velký

Velký znamená obrovský, nadprůměrně velký nebo významný. Může také znamenat velmi důležité nebo významné.

válka

Válka je ozbrojený konflikt mezi státy, národy či skupinami. Je to stav, který lze pozorovat, když se dvě strany snaží dosáhnout svého cíle pomocí ozbrojeného boje.

dokonaná událost

Dokonaná událost je již hotový čin nebo proces, který je ukončen a nemůže být změněn.

mít strach

Mít strach je pocit úzkosti nebo obav z nečekaného nebezpečí nebo ohrožení.

událost

Událost je cokoli, co se stane a může mít důsledky. Je to jednorázový nebo dlouhodobý incident, který může mít vliv na něco nebo někoho.

nesmírný (strach)

Nesmírný strach je silné, úzkostné cítění, které je často přehnané a neadekvátní situaci.

příliš velký

Příliš velký znamená příliš velký pro daný účel, příliš velký pro danou situaci nebo příliš velký pro danou osobu.

blížit se (válka)

Blížit se znamená, že mezi dvěma stranami se zvyšuje napětí a hrozí vypuknutí války.

štětec (velký)

Štětec je malý nástroj používaný k malířským účelům, který se skládá z rukojeti a štětin. Velký štětec je vhodný pro malování stěn a podlah.

událost (smutná)

Událost je nečekaná situace, která je obvykle nepříjemná nebo smutná.

strach

Strach je přirozená emoce, která nás varuje před ohrožením a pomáhá nám přežít.

vzniknout (válka)

Vzniknout ve vztahu k válce znamená začít existovat, vznést se, vyvinout se.

něco přes půl aru

Něco přes půl aru je kolokvialismus pro množství, které není přesně určené, ale je vyšší než polovina aru.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.