Facebook

Hromada (kamení) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu hromada (kamení).

Význam: Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

kupa

Kupa je množství něčeho, které je uspořádáno do vrstvy a obvykle je kulatého tvaru.

kopec

Kopec je malá vyvýšenina půdy, často vystupující v krajině. Obvykle je tvořen nebo pokryt trávou, kamením či stromy.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

množství (času)

Množství času je míra, jakou se měří délka času, např. počet hodin, minut nebo sekund.

odval

Odval je technický termín pro odstranění části nebo úplného odloučení částí, které se běžně spojují.

Podobná synonyma

ve velkém množství

Význam: velké množství označuje ohromnou kvantitu nebo počet čehokoliv.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

kopec (menší)

Kopec je malý, kopcovitý útvar, obvykle omezený výškou, který vystupuje nad sousední oblast.

placení bez hotových peněz

Placení bez hotových peněz je forma plateb, která umožňuje lidem platit prostřednictvím elektronických platebních karet nebo prostřednictvím mobilních aplikací.

použít peněz (rozmařile)

Použít peníze rozmařile znamená vynakládat je na zbytečnosti, s nadměrnou bezstarostností a bez úmyslu se jich zbavit.

zbavovat (peněz)

Odčerpávat peníze z účtu nebo jiného finančního zdroje.

mít víc peněz

Mít víc peněz znamená mít větší finanční prostředky, které můžete použít k získání předmětů, služeb a zkušeností.

množství

Množství je velikost nebo objem určité věci, která se vyjadřuje v počtech jednotek.

spousta

Spousta znamená velké množství, obrovské množství. Slovo se často používá pro vyjádření ohromného množství něčeho.

čas od času

Čas od času znamená občas, příležitostně nebo někdy, obzvláště když se očekává, že se to stane pravidelně.

určování času

Určování času je proces stanovení časového údaje nebo intervalu času, který může být použit pro účely plánování, monitorování a spouštění různých procesů.

zdolat (kopec)

Zdolat: dosáhnout vrcholu, dojít nebo vyjet na vrchol a překonat všechny překážky na cestě.

množství (velké)

Velké množství je obrovské množství čehokoliv - času, peněz, lidí, informací atd.

ukládání peněz

Ukládání peněz je proces spoření finančních prostředků na později použití.

nezbývat (peněz)

Nemít dost peněz, být na tom finančně špatně, nemít na všechno dostatek finančních prostředků.

znehodnocování (peněz)

Znehodnocování peněz je proces, při kterém se jejich hodnota postupně snižuje.

množství peněz

Množství peněz je vyjádření hmotného bohatství, které je vyjádřeno finančními prostředky.