Facebook

Množství (práce) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu množství (práce).

Význam: Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

vzor

Vzor je příklad, předloha nebo model, který je užíván jako referenční bod nebo jako návod pro pochopení nebo vytvoření něčeho.

předpis

Předpis je předpisem daný pořádek, pravidlo nebo nařízení, které musí být dodržováno.

pravidlo

Pravidlo je předpis nebo princip, který stanoví, jak se má něco dělat nebo jak se mají lidé chovat.

zvyklost

Zvyklost je obecně akceptované chování nebo činnost, které jsou prováděny s předpokladem, že jsou považovány za správné.

úzus

Úzus je zvyk nebo obecně přijímané chování nebo postup.

standard

Standard je obecný požadavek, který se vztahuje k kvalitě, bezpečnosti, nebo společenskému chování.

dávka

Dávka je množství něčeho, co je poskytováno jako jednorázová částka, obvykle v určitém časovém intervalu.

obvyklost

Obvyklost je zvyk nebo tradice, která se pravidelně opakuje a je považována za normální či běžnou.

normálnost

Normálnost je stav, kdy člověk funguje v souladu s očekáváními společnosti a přijímá běžné normy a hodnoty.

Podobná synonyma

dávka jídla

Množství jídla připraveného pro jednoho jídajícího, nebo k jednorázovému podávání.

vzor (první)

Vzor je výsledek srovnání s něčím nebo něčím, co se používá jako příklad pro porovnání nebo návrh.

smrtící (dávka)

Smrtící dávka je dávka látky, která je pro člověka nebo zvíře smrtelná.

zachovat (předpis)

Zachovat = dodržet, uchovat, respektovat, udržet.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

uplatnit (pravidlo)

Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.

vzor (skloňovací)

Vzor je příklad, ideál, stav či jednání, který může být napodobován, například ve formě vzoru přístupu, vzoru chování atd.

uznávaný (vzor)

Uznávaný znamená oceňovaný, uznávaný nebo ctěný, jako výraz úcty či respektu.

zvyklost (dobová)

Zvyklost je tradiční akceptované chování, které se vyvinulo během času a je v podstatě součástí dobové kultury.

vidět <v kom> (vzor)

Vidět (v kom): pozorovat, vnímat něčí přítomnost, vyjádřit pochopení k člověku nebo situaci.

dávka (látky)

Dávka je množství látky, které se spotřebuje najednou nebo během určitého časového období.